Odbiór przebudowanej drogi lokalnej Nowe Łęgonice – Bieliny

2 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice – Bieliny”. W odbiorze udział wzięli: burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, radny rady miejskiej Mirosław Bors, sołtys wsi Bieliny, mieszkańcy, pracownicy urzędu, przedstawiciel wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 35 razy

Z Nowego Miasta nad Pilicą do Irlandii na praktyki zawodowe

32 uczniów z Technikum ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą ukończyło w tym roku staże zawodowe wmieście Cork w Irlandii. Jednak to nie jedyny kierunek wyjazdów.
Od 2014 roku regularnie kształcą się we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 249 razy

Dzień Nowego Miasta za nami

W sobotę, 13 lipca w parku miejskim odbył się festyn letni, którego organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą. Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 116 razy

Absolutorium dla burmistrza

W dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej postanowiła udzielić burmistrzowi miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą Mariuszowi Dziuba absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 120 razy

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą

We wtorek 7 maja w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się pierwsze posiedzenia Gminnej Rady Seniorów powołanej Uchwałą Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015 roku oraz Młodzieżowej Rady Gminy powołanej Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 213 razy

Sukces w pozyskiwaniu środków

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że gmina Nowe Miasto nad Pilicą ponownie otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, nazwa własna zadania: „System miejskiego monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście nad Pilicą – kontynuacja”.
Tegoroczna dotacja została przyznana w wysokości 100 000 zł. W roku ubiegłym dotacja wynosiła 100 000 zł. Wniosek złożony na kontynuację poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego – zrealizowany zostanie poprzez zamontowanie dodatkowych kamer na ulicach Nowego Miasta nad Pilicą. 
UMiG

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 166 razy

Przebudowa ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą

W dniu 15 maja 2019 roku dokonano odbioru końcowego zrealizowanego zadania drogowego. Inwestycja polegała na przebudowie ulicy 1 Stycznia w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 136 razy

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja