piątek, 01 grudzień 2023
Mogielnica

11 listopada 2023 r. w Mogielnicy odbyły się gminne obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy akademią, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Mogielnica

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogielnicy przy udziale i wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zainwestował w zakup niezbędnego sprzętu do prac w zakresie gospodarki odpadami.  

Mogielnica

W dniu 27 sierpnia 2023 roku na terenie rekreacyjnym nad zalewem w Mogielnicy odbył się koncert „Pożegnanie Lata 2023”. Koncert realizowany jest już od kilkunastu lat i ma na celu promować między innymi lokalną twórczość artystyczną i kulturalną.

Mogielnica

Sala terapii sensorycznej.
Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy wzbogacił bazę dydaktyczną placówki o miejsca, w których uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli możliwość niwelowania swoich dysfunkcji.  Na terenie szkoły powstał nowy gabinet terapeutyczny oraz doposażono salę, w której będą odbywały się zajęcia z Integracji Sensorycznej.

Mogielnica