czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Gdy w grę wchodzi zbyt szybka jazda, konsekwencje są na ogół tragiczne. Dlatego policjanci z ruchu drogowego wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED, wyposażeni w wideorejestrator czy ręczne mierniki prędkości kontrolują prędkość na drogach, dbając tym samym o bezpieczeństwo na drogach powiatu grójeckiego. {Play}

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego grójeckiej komendy w ramach działań Mazowieckiej Grupy SPEED w ubiegłym tygodniu prowadzili wzmożone działania na drogach naszego powiatu, aby święta były bezpieczne. Ujawnili 50 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. W pierwszy dzień świąt funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mieszkańca gminy Warka, który kierował renault znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Jechał z prędkością 104 km/h w miejscu, w którym jest ograniczenie do 50 km/h.
Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy na 3 miesiące, ukarali mandatem w wysokości 1500 zł za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz 13 punktami karnymi. Cały czas apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. Nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wielu wypadków, w których bardzo często uczestnicy ruchu drogowego tracą zdrowie, a nawet życie.
Przypominamy!
Kierowca po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o minimum 50 km/h, traci prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3-miesięczny okres może być przedłużony do pół roku. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta może wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po cofnięciu uprawnień kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin.
Apelujemy o rozsądek i szczególną ostrożność. Nic nie tłumaczy pośpiechu kierowców, którzy narażają  innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Przestrzegajmy przepisów, kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i dbajmy o bezpieczeństwo swoje, pasażerów i innych użytkowników dróg. {Play}

nadkom. Agnieszka Wójcik