czwartek, 18 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Mieszkańcy Grójca, którzy systematycznie oddają krew, ostatnio mieli szczególną okazję do świętowania. W tym roku przypada bowiem 25. rocznica założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi PULS w Grójcu.  {Play}

Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się 23 i 25 listopada 2023 r.
Szczególne święto
Honorowi Dawcy Krwi są bohaterami, bo dzielą się tym, co bezcenne – krwią. Wśród lokalnej społeczności również są takie osoby. Grójecki Klub HDK Puls ma za sobą już sporą historię – właśnie obchodzi okrągły jubileusz. Jego przedstawiciele podkreślają rolę, jaką odgrywa on wśród grójeckiej społeczności, oraz podsumowują dotychczasową pracę: „25 lat temu grupa krwiodawców z inicjatywy Hieronima Jana Bacha postanowiła reaktywować działania na rzecz społeczności lokalnej i powołała klub HDK, tworząc wspaniałe struktury. Wrosły one w nasze miasto, niosąc pomoc osobom najbardziej potrzebującym”. W 10. rocznicę istnienia Klubu nadano mu nazwę „Puls”. Na przestrzeni lat sukcesywnie rosła liczba jego członków – obecnie wynosi ona 240 osób. Do tej pory tylko w Oddziale Terenowym Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grójcu oddano aż 3 tys. litrów krwi.
Świętowali, pomagając
Z racji tej okrągłej rocznicy założenia Klubu w Grójcu zaplanowano duże obchody. Już 23 listopada w ambulansie zaparkowanym przed Grójeckim Ośrodkiem Kultury zorganizowano zbiórkę krwi. Nic dziwnego, że świętowanie rozpoczęto właśnie w taki sposób – w końcu bohaterowie wydarzenia pomaganie mają we krwi!
Gala bohaterów
Główne obchody odbyły się zaś w sobotę 25 listopada. Tego dnia w miejscowym kościele św. Mikołaja celebrowano uroczystą mszę świętą, podczas której nastąpiło poświecenie sztandaru. Warto zaznaczyć, że proporzec ten został ufundowany właśnie z okazji 25-lecia Klubu HDK Puls w Grójcu (każdy mógł wziąć udział w zbiórce funduszy na ten cel). Clou jubileuszowego programu była natomiast gala w GOK-u.
Zaproszeni goście
Galę – poprowadzoną przez Mateusza Marlikowskiego – swoją obecnością zaszczyciło wielu ważnych gości. Wśród nich byli: Filia Bach i Jerzy Bach – żona oraz syn patrona klubu, Bogumił Kocięba – prezes Klubu HDK Puls w Grójcu, Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm RP, Jolanta Sitarek – wicestarosta powiatu grójeckiego, Dariusz Gwiazda – burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Karol Biedrzycki – przewodniczący Rady Miejskiej Grójca, Jerzy Czubak – prezes honorowy Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK, Dariusz Malarczyk – sekretarz Mazowieckiej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Ponadto w uroczystości wzięli udział darczyńcy sztandaru oraz Honorowi Dawcy Krwi z Klubu HDK Puls w Grójcu.
Szczególny patron
Ceremonia rozpoczęła się od nadania klubowi imienia Hieronima Jana Bacha. Wybór patrona oczywiście nie był przypadkowy. Losy tego mężczyzny ściśle bowiem wiązały się zarówno z Grójcem (gdzie zamieszkał na początku l. 90.), jak i z krwiodawstwem (oddał ponad 50 l krwi). Ponadto w 1998 r. reaktywował Klub HDK. Przez 13 lat – aż do śmierci – pozostawał jego prezesem. W imieniu Krajowej Rady Krwiodawstwa Jerzy Czubak oraz Dariusz Malarczyk wręczyli prezesowi Klubu akt nadania imienia. Kopię wspomnianego dokumentu otrzymała żona Hieronima Jana Bacha, która w swoim przemówieniu podkreślała, że zapamięta ten szczególny dzień do końca życia.
Od teraz pod sztandarem!
Grupa przyjaciół HDK, samorząd Grójca i władze PCK postanowili uhonorować wszystkich członków Klubu sztandarem będącym wyrazem wdzięczności i podziękowania za ratowanie życia ludzkiego. Podczas uroczystej gali nastąpiło przekazanie proporca, wręczenie aktu nadania sztandaru oraz symboliczne wbicie pamiątkowych gwoździ w tablo. Ponadto w uznaniu zasług na rzecz PCK Klubowi nadano odznakę honorową PCK stopnia drugiego, a Honorowym Dawcom Krwi przyznano odznaczenia Zasłużonego HDK.  {Play}
Xymena Korczak