piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W czerwcu br. gmina Pniewy podpisała umowy o dofinansowanie pięciu zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Do uzyskania dotacji zgłosiły się sołectwa: Jurki, Jeziora – Tomaszówka, Przęsławice, Przykory i Kruszew.

Termin realizacji przedsięwzięć upływał z dniem 30 września br. i do tego czasu udało się zrealizować 4 z 5 planowanych inwestycji. W Jurkach powstała altana na potrzeby integracji społeczności lokalnej. Sołectwo Kruszew zakupiło drona na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie. W Przykorach stare lampy oświetleniowe zostały wymienione na energooszczędne typu led. Jeziora – Tomaszówka uzupełniła oświetlenie uliczne poprzez zakup i ustawienie 10 nowych energooszczędnych lamp, wzdłuż drogi powiatowej. Ze względu na wydłużony termin wykonania podłączenia gazowego, nie udało się zrealizować planowanej inwestycji w strażnicy OSP w Przęsławicach.
Ogólna wartość wszystkich zadań wyniosła 79 570 zł, z czego wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego to 35 867,50 zł. Pozostała kwota pochodziła z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Wszystkie wykonane inwestycje są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności.
UG Pniewy, Justyna Płodzik