czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji. Są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika i stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. To święto obchodzone po zakończeniu żniw i w polskiej tradycji czas radości i podziękowań – Panu Bogu za plony, a ludziom za trud.

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. odbyły się Gminne Dożynki w miejscowości Domaniewice. Rozpoczęły się korowodem składającym się z pocztów sztandarowych OSP, starostów, gospodarzy dożynek oraz delegacji z wieńcami i koszami, który prowadziła Nowomiejska Orkiestra Dęta. Gospodarzami dożynek byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą p.Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej p.Tomasz Pietrucha, Ks. Jacek Frankowski Proboszcz Parafii w Łęgonicach oraz Starostowie p. Sylwia Czapnik ze Żdżar i p. Łukasz Klatka z Dąbrowy. Polową Mszę Św. dziękczynną za tegoroczne zbiory odprawił Ks. Jacek Frankowski.
Tradycją dożynkową jest wręczenie włodarzom bochna chleba wypieczonego z tegorocznej mąki oraz garnuszka miodu. Ceremonii przekazania chleba dożynkowego dokonali Starostowie, którzy następnie podzielili się nim z gośćmi oraz mieszkańcami. Wręczono wyróżnienia rolnikom i podziękowania starostom dożynek. W tym roku wyróżnienie otrzymali: p.Krzysztof Zaręba z Rudek, p.Jan Maciak z Rokitnicy, p.Mateusz Rataj ze Żdżar, p.Mariola Maciak z Rokitnicy, p.Hubert Kopeć z Rosochy, p.Piotr Zaręba ze Strzałek, p.Robert Kacprzak z Zalesia, p.Przemysław Zgieb z Domaniewic i p.Jerzy Wielgus z Prosnej.
Ponadto w tegorocznych dożynkach uczestniczyli: Senator RP Stanisław Karczewski, Dyrektor Biura Poselskiego Europosła Zbigniewa Kuźmiuka – Edyta Dziuba, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie mł.bryg. Dominik Chodowicz, D-ca 6 MBOT płk Witold Bubak, Komendant CRiWWRE płk Andrzej Kozera, D-ca 63.Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk OT w Nowym Mieście nad Pilicą ppłk Piotr Drozdel, szef WCR Warszawa – Mokotów mjr Piotr Szczepaniak, z-ca Komendanta PSP w Grójcu bryg. Krzysztof Kędziera, Radni Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Radomiu Rafał Szukiewicz, Kierownik PT KRUS w Grójcu Małgorzata Szymańczak, dyrektor PSSE w Grójcu Bartłomiej Molenda, dyrektor Rejonu Energetycznego Grójec PGE Dystrybucja S.A. Jerzy Kaleta, z-ca burmistrza Warki Teresa Knyzio, wójt gminy Odrzywół Marian Kmieciak, sekretarz gminy Potworów Tomasz Górka, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz przewodniczący osiedli, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy na czele z Prezesem Andrzejem Zającem oraz z Komendantem Jackiem Chrobokiem, dyrektorzy i pracownicy instytucji z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą: Zakładu Usług Komunalnych, Żłobka Samorządowego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Leśniczy Lasów Państwowych, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół, przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów, Przedstawiciele Instytucji Pozarządowych, Siostry Przełożone i Matki Generalne  Zgromadzeń z terenu gminy oraz pozostali goście, a przede wszystkim rolnicy.
W części oficjalnej nastąpiły tradycyjne przemówienia. Słowa podziękowań za trud rolniczy do wszystkich zebranych skierował Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, Senator RP Stanisław Karczewski.
Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć, aby wspólnie z nami uczestniczyć w dożynkach. Odczytano listy z gratulacjami i podziękowaniami: Europosła Zbigniewa Kuźmiuka, Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. Marcina Witko oraz Prezes KRUS Aleksandry Hadzik.
Dzięki staraniom zaprzyjaźnionych parlamentarzystów, władz samorządowych oraz przychylności kierownictwa PSP jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie. Dokonano wręczenia symbolicznych promes przedstawicielom poszczególnych jednostek. Poświęcone zostały dwa wozy strażackie, tj.:
-jednostce OSP Domaniewice przekazano średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBA marki STAR, zakupiony przy współudziale środków własnych OSP Domaniewice;
-jednostce OSP Łęgonice przekazano samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBA marki STAR 244 zakupiony w całości z budżetu gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Zgodnie z tradycją były wieńce dożynkowe, a w tym roku wykonali je przedstawiciele miejscowości: Bielin, Domaniewic, Łęgonic, Nowych Bielin, Promnika i Rosochy, a także delegacje miejscowości, które przygotowały kosze z kwiatów i warzyw, tj. z Godzimierza, Rudek oraz Nowych Łęgonic wraz z Dąbrową – Józefów.
Po raz kolejny odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wyłoniono trzy wieńce, które nagrodzono upominkami rzeczowymi. I miejsce zajął wieniec z Nowych Bielin, II  miejsce z Domaniewic, III miejsce z Łęgonic. Pozostałe wieńce i kosze otrzymały nagrody pocieszenia.
Po oficjalnych przemówieniach rozpoczął się program artystyczny. Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy  Nowopiliczanie dzia