piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W środę 30 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec odbyła się uroczystość Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego, którą świętowało 11 par .
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw, stanowią nagrodę dla Jubilatów. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:
Teresa i Mieczysław Radeccy  60. rocznica
Mirosława i Henryk Erberowie    
Marianna i Zbigniew Goluchowie    
Elżbieta i Tadeusz Jabłońscy   
Alina i  Jerzy Kwiatkowscy    
Hanna i Zbigniew Rąbkowscy
Hanna i Jan Siedleccy      
Elżbieta i Jerzy Skarzyńscy
Teresa i Zenon Szelągowie   
Kazimiera i Andrzej Szymankiewiczowie  
Jadwiga i Józef Szymańscy
Aktu dekoracji medalami ”Za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu Dariusz Gwiazda.
Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Górecka.       Burmistrz pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie.
Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu i tradycyjnego „Sto Lat”.
Niestety, nie wszystkie odznaczone przez Prezydenta pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły na przybycie.
Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.