czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Pół wieku istnienia i służby lokalnej społeczności – Jubileusz 50-lecia szkoły w Nowej Wsi.

24 maja był w historii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym wzruszeń, wspomnień i refleksji. Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły przypomniały jej bogatą przeszłość i ludzi z nią związanych, a także pozwoliły przedstawić plany na przyszłość. 
Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, uczniów, absolwentów, przyjaciół i partnerów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. O dgodz. 11:00 goście uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym św. Izydora Oracza w Nowej Wsi. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych zaproszonych szkół i odśpiewania hymnu państwowego. Przybyłych gości powitała Anna Dacka,  dyrektor Centrum.

Stworzona dla sadu Europy
W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli byli dyrektorzy szkoły: Janusz Frydrykiewicz, Krystyna Gregorczyk, Jacek Domański, Danuta Borowiec, a także przedstawicieli firm, które objęły patronatem uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego oraz Iwona Pietrzycka – Przewodniczącą Rady Rodziców i Mariola Lenarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi.
Jubileusz 50-lecia wspólnie z placówką świętowali dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych z powiatu grójeckiego. 
– Szkoła ta od samego początku nastawiona była na rozwój ucznia i promowanie jego wartości i pasji, a przede wszystkim, aby kształcić kadry dla największego sadu Europy – podkreśla Anna Dacka, dyrektor placówki. 

Najlepsza ze szkół sadowniczych 
Listy gratulacyjne, skierowane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z okazji jubileuszu, nadesłali: dr hab. inż. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie oraz dr Janusz Mrowiec – rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie. 
– Jako absolwent tej szkoły, mogę powiedzieć, że spędziłem tutaj najlepsze młodzieńcze lata – mówi Krzysztof Ambroziak, starostwa grójecki. – Wiele się tutaj nauczyłem. To była i jest jedna z najlepszych szkół, która kształci sadowników i ogrodników. 
Goście wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślali, że na przestrzeni lat szkoła w Nowej Wsi z pełnym zaangażowaniem realizowała swą misję oświatową, stając się w środowisku lokalnym ostoją wiedzy oraz pedagogicznego profesjonalizmu w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń wartościowych obywateli. 
Wielu spośród zaproszonych gości to absolwenci szkoły, którzy podkreślali ogromne znaczenie lat spędzonych w Nowej  Wsi i niezwykłą więź z tym miejscem, którą odczuwają niezależnie od upływu czasu. 

Tak widzą ją uczniowie
Ważną częścią piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów technikum, wspieranych przez panie: Małgorzatę Bosak-Baran, Magdalenę Kmidowską-Giszkę, Ewę Malowaniec. Młodzież zaprezentowała własną, oryginalną wizję wydarzeń sprzed 50 lat:  okoliczności powstania szkoły, problemy pierwszego dyrektora i bolączki nauczycieli. Uzupełnieniem inscenizacji był spektakularny układ gimnastyczny, wzruszające piosenki i niezwykle dostojnie odtańczony walc.
Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej VI Zjazd Absolwentów. Następnie zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły, która specjalnie na jubileusz przybrała odświętny wystrój. Odwiedzający podziwiali okolicznościowe wystawy, kroniki szkolne i zdjęcia z różnych ważnych momentów historii szkoły w Nowej Wsi. Była też okazja, by wpisać się do pamiątkowej księgi. 
Sympatycznym rozmowom i wspomnieniom sprzyjało spotkanie w szkolnej stołówce i poczęstunek, na który udali się wszyscy zaproszeni goście. 

Z przeszłością w przyszłość
O minionych latach przypomniano, prezentując historię szkoły. Interesujące fakty i przykuwające wzrok zdjęcia stworzyły namiastkę sentymantalnej podróży w czasie. 
Dyrektor w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że mimo wielu zmian, jakich doświadczała szkoła na przestrzeni lat, jej nienaruszalnymi pryncypiami były: troska o rzetelne nauczanie i wszechstronny rozwój młodych ludzi oraz kształtowanie ich charakterów. 
Wysokie standardy funkcjonowania Centrum w przyszłości obejmą również Branżowe Centrum Umiejętności, tworzone w Nowej Wsi. BCU będzie zaawansowany