piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grójeckiej we współpracy z OSP Lewiczyn zaprosiło na spotkanie z archeolożką - Aleksandrą Cetwińską. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 5 listopada w Izbie Tradycji Regionalnej.

Aleksandra Cetwińska to doktorantka w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, która poprowadziła tego dnia wykład i warsztaty pn. “Przykryte ziemią – archeologiczne dzieje grójecczyzny”.
Zebrani dowiedzieli się o bardzo ciekawych przypadkach z terenu powiatu grójeckiego. Do takich należy zaliczyć m.in. Skarb z Krobowa – odkryty w 1970 roku przypadkowo, który składał się z dwóch bransolet zamkniętych czy trzech par naramienników z tarczkami spiralnymi i czekana. Datowany jest on na lata 1200-1000 przed naszą erą. Obecnie znajduje się on w zbiorach Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Ciekawymi stanowiskami są również: Skarb z Ginetówki, zapomniane cmentarzysko w Palczewie, Sanktuarium w Otalążce czy Osada w Łęgonicach.
Cała Ziemia Grójecka kryje w sobie niezwykłe tajemnice archeologiczne. Do tej pory odnotowano liczne ślady osadnicze, osady i cmentarzyska związane głównie ze społecznościami epoki brązu i żelaza.

Info: Urząd Gminy w Belsku Dużym/Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Grójeckiej