czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W piątek, 3 listopada 2023 roku w budynku OSP Belsk Duży odbył się ekologiczny spektakl teatralny „Ekonolulu” w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa dotyczący tematyki ochrony powietrza dla dzieci ze szkół podstawowych klas I-III.

Tego dnia do belskiej OSP zawitały dzieci z Belska Dużego, Lewiczyna, Łęczeszyc i Zaborowa.
Celem organizacji spektaklu była edukacja ekologiczna najmłodszych. Poprzez widowiskowe atrakcje artystyczne, dzieci mogły dowiedzieć się mnóstwo na temat ochrony środowiska. Jak dbać o przyrodę i co może dla niej zrobić każdy człowiek. Dlaczego tak ważne jest powietrze, którym oddychamy oraz co to jest ekologia.
Organizacją spektaklu zajęła się Karolina Zaszewska (stanowisko ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Belsk Duży) we współpracy z OSP Belsk Duży. Druhowie z belskiej jednostki udostępnili salę oraz czuwali nad bezpieczeństwem w trakcie spektaklu.
Na zakończenie Sekretarz Gminy - Renata Ostatek, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska - Karolina Zaszewska podziękowały aktorom Teatru Kultureska z Krakowa za doskonałą lekcję ekologii oraz wręczyły słodkie upominki.
Zadanie w całości sfinansowano ze środków budżetu Gminy Belsk Duży.

Karolina Zaszewska/
Urząd Gminy w Belsku Dużym