piątek, 01 grudzień 2023
Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Warka

Jak poinformowała na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w środę 10 maja na terenie powiatu grójeckiego po raz kolejny wspólnie z funkcjonariuszami policji i inspektorami Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzono działania polegające na pobraniu próbek niebezpiecznych odpadów porzucanych w budynkach gospodarczych i magazynowych.

W działaniach brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z KP PSP w Grójcu oraz Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 2 KM PSP w Radomiu.
Odpady niebezpieczne porzucane są w paletopojemnikach o poj. 1m3 tzw. mauzerach oraz beczkach stalowych o poj. 200 litrów. Z upływem czasu pojemniki te mogą ulec zniszczeniu lub korozji a wyciek substancji niebezpiecznej może zanieczyścić środowisko (glebę, wodę oraz powietrze) a także stanowić duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.
Właścicielom nieruchomości a szczególnie budynków magazynowych i gospodarczych przypominamy, aby przed udostępnieniem nieruchomości dokładnie sprawdzić Najemcę (np. ustalić czy prowadzona działalność gospodarcza jest zarejestrowana – KRS lub CEIDG, jak długo jest prowadzona działalność, czy firma nie powstała na tzw. „słupa”, czy siedziba firmy nie jest fikcyjna, a także zweryfikować charakter działalności firmy pod kątem rodzaju magazynowanych materiałów). Istotną rzeczą jest również kontrola obiektów przez Wynajmującego.
Odpowiedzialność za utylizację substancji niebezpiecznych i odpadów spoczywa na ich właścicielu natomiast w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela tych substancji obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości na której składowane są odpady niebezpieczne.

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Warka
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów