piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Radni Gminy Jasieniec udzielili wójt Marcie Cytryńskiej jednogłośnego wotum zaufania oraz absolutorium.

Poprzedziła to debata nad Raportem o stanie gminy, który jest podstawą do udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Następnie, po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni - również jednogłośnie - udzielili wójt M. Cytryńskiej absolutorium za realizację budżetu gminy w 2023 roku.


#jasieniecgora 
#OwocniePołączeni 
#EnergiaPozytywnychZmian


Pragnę podziękować wszystkim, którym na sercu leży dobro Gminy Jasieniec, w tym Radnym i Sołtysom.
Dziękuję Mieszkańcom za to, że mi zaufaliście w tak ogromnym stopniu, powierzając po raz kolejny odpowiedzialną misję zarządzania naszą Gminą. Do tego wybraliście Państwo wspaniałych Radnych.
Wraz z moim Zespołem zrobimy co trzeba, aby Gmina Jasieniec wciąż owocnie rozkwitała!
No właśnie - Zespołem..... Swoje wyrazy wdzięczności kieruję też do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Jasieniec i innych jednostek organizacyjnych. To zaufanie jest także Waszą wielką zasługą. Bo jesteśmy #OwocniePołączeni...
Dziękuję ponadto wszystkim osobom oraz organizacjom czy firmom współpracującym z naszą gminą, którzy jednocześnie aktywnie nas wspierają.
Wójt Gminy Jasieniec
Marta Cytryńska