piątek, 01 grudzień 2023
W.A.R.K.A. – najefektywniejszym Ośrodkiem Działaj Lokalnie 2020!

W czwartek 11 marca odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XI edycję programu Działaj Lokalnie wraz z ogłoszeniem laureatów w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2020”.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zostało wyróżnione za dobrą praktykę: przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii za aktywności pod nazwą „Współpraca w pandemii”.
W uroczystej Gali, zorganizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wziął udział Andrzej Zaręba – Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
Na początku pandemii stanęliśmy przed trudnymi dla nas pytaniami: Jak odpowiedzieć na pilne potrzeby społeczności w związku z COVID-19 zachowując przy tym jednocześnie wierność misji i celów naszej organizacji, jak pomóc naszym odbiorcom, czy i jak działać? Mimo trudności udało się jednak wiele osiągnąć, dzięki dobrej lokalnej współpracy. Cieszymy się, że zostało to dostrzeżone przez kapitułę – mówi Dorota Lenarczyk, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce doceniła, że dzięki budowanemu przez lata kapitałowi społecznemu organizacji udało się zrealizować działania, skutecznie odpowiadając na pojawiające się potrzeby: przeprowadzono konkurs grantowy „Solidarni z bohaterami czasu epidemii” wspierając 4 projekty z terenu Działaj Lokalnie; przeprowadzono zbiórkę funduszy na rzecz naprawy karetek grójeckiego szpitala; wspólnie z seniorami uszyto ponad 5 000 maseczek, „odmrożono” Skrzynkę Kontaktową – letnią scenę, gdzie przy zaangażowaniu lokalnych grup i organizacji odbywały się działania kulturalne i animacyjne; włączono się w akcję zainicjowaną przez Federację Funduszy Lokalnych, gdzie nagradzano dzieci i młodzież bonami firmy 4F o wartości 500 zł.
Ponadto szereg działań przeniesiono do przestrzeni on-line. Przeprowadzono zdalnie Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów, wizytę studyjną, spotkanie z psychologiem, spotkanie ewaluacyjne oraz Forum na Rzecz Aktywizacji Seniorów – które pozwoliły m.in. na wymianę doświadczeń jak grupy senioralne radziły sobie i radzą w pandemii.
Sukcesem były także akcje wolontariackie „Dobra Wola Drugiego Seniora” wspólnie z 7 klubami senioralnymi, dzięki którym udało się dotrzeć z dobrym słowem i upominkami do 94 seniorów wykluczonych społecznie.
Wszystkie działania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. zostały docenione przez kapitułę konkursu.
Info. Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

W.A.R.K.A. – najefektywniejszym Ośrodkiem Działaj Lokalnie 2020!
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów