czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy RP cudzoziemcom oraz ułatwiania im nielegalnego pobytu na terytorium naszego kraju, czerpiąc z tego procederu znaczne korzyści majątkowe.

W sprawie zatrzymano 10 osób, w tym pracowników jednego z powiatowych urzędów pracy. Wobec pięciu osób, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, w tym zatrzymania 10 osób – obywateli RP oraz przeszukania należących do podejrzanych mieszkań, a także pomieszczeń biurowych siedziby powiatowego urzędu pracy doszło w ubiegłym tygodniu (21 maja 2024 roku) na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku przeszukania radomscy funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli na miejscu kilkadziesiąt nośników danych, w tym karty sim, pendrivy, komputery oraz telefony komórkowe, jak również kilkadziesiąt pieczątek firmowych, dokumentację bankową, zaświadczenia i oświadczenia. Na poczet przyszłych kar zajęto cztery samochody o łącznej wartości 187 tys. złotych oraz środki finansowe w kwocie 187 650 złotych oraz 1 800 euro.

Podejrzanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działając w okresie od 2019 do 2024 roku na terenie południowych powiatów woj. mazowieckiego miała na celu organizowanie nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego (Turcja, Gruzja, Turkmenistan, Uzbekistan, Indie, Pakistan, Rwanda, Afganistan, Filipiny, Ghana, Kazachstan, Irak, Iran, Nigeria, Bangladesz, Nepal, Sri Lanka, Białoruś) poprzez dostarczanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wizy krajowej oraz poświadczanie nieprawdy, co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca i zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium RP i tym samym wyłudzania poświadczenia nieprawdy od urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w postaci „Zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej” w zakresie miejsca wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca. Są to czyny z art. 258 § 1 kk. w zb. z art. 231 § 2 kk. w zb. z art. 264 § 3 kk. w zb. z art. 271 § 3 kk. w zb. z art. 272 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. i art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

Co istotne, o udział w grupie przestępczej podejrzewa się między innymi urzędników państwowych, jak i osoby prywatne, które w wyniku przedmiotowego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, osiągając znaczne korzyści majątkowe. Według ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej, grupa działając w ten sposób mogła  wyłudzić ponad 5 tys. zaświadczeń o wpisie wniosków do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Trzem osobom spośród 10 zatrzymanych postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec pięciu osób - sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych 5 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grójcu.