piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W ubiegłym tygodniu, 27 października 2023r. nastąpił odbiór zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie”.

W odbiorze prac uczestniczyli Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Prezes OSP Kruszew Łukasz Piotrkowicz, Radny Ryszard Piotrkowicz, przedstawiciel wykonawcy MSF Sp. z o.o. Paweł Nowakowski, Sołtys wsi Kruszew Agnieszka Kotańska, Inspektor nadzoru Krzysztof  Bruczyński, Druh OSP Kruszew Tadeusz Pawlak i Inspektor ds. inwestycji Izabella Smereczyńska.
W ramach przeprowadzonych prac zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kW. Całkowity koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wyniósł 46 125,00 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina Pniewy pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40 000,00 zł – 86,72% wartości całego zadania. Wkład własny Gminy Pniewy wyniósł 6 125,00 zł, czyli 13,28 %. Montaż instalacji fotowoltaicznych znacznie przyczyni się do redukcji rachunków za energię elektryczną.
Jest to już kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pniewy. Obecnie już wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych: OSP Ciechlin, OSP Przęsławice, OSP Konie, OSP Wilczoruda i OSP Kruszew oraz wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.
UG Pniewy, Justyna Płodzik