piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Jak poinformowała na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, w środę 10 maja na terenie powiatu grójeckiego po raz kolejny wspólnie z funkcjonariuszami policji i inspektorami Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzono działania polegające na pobraniu próbek niebezpiecznych odpadów porzucanych w budynkach gospodarczych i magazynowych.

W działaniach brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej z KP PSP w Grójcu oraz Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  nr 2 KM PSP w Radomiu.
Odpady niebezpieczne porzucane są w paletopojemnikach o poj. 1m3 tzw. mauzerach oraz beczkach stalowych o poj. 200 litrów. Z upływem czasu pojemniki te mogą ulec zniszczeniu lub korozji a wyciek substancji niebezpiecznej może zanieczyścić środowisko (glebę, wodę oraz powietrze) a także stanowić duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.
Właścicielom nieruchomości a szczególnie budynków magazynowych i gospodarczych przypominamy, aby przed udostępnieniem nieruchomości dokładnie sprawdzić Najemcę (np. ustalić czy prowadzona działalność gospodarcza jest zarejestrowana – KRS lub CEIDG, jak długo jest prowadzona działalność, czy firma nie powstała na tzw. „słupa”, czy siedziba firmy nie jest fikcyjna, a także zweryfikować charakter działalności firmy pod kątem rodzaju magazynowanych materiałów). Istotną rzeczą jest również kontrola obiektów przez Wynajmującego.
Odpowiedzialność za utylizację substancji niebezpiecznych i odpadów spoczywa na ich właścicielu natomiast w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela tych substancji obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości na której składowane są odpady niebezpieczne.