piątek, 12 lipiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mogielnicy przy udziale i wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zainwestował w zakup niezbędnego sprzętu do prac w zakresie gospodarki odpadami.  

Ma on na celu poprawę jakości usług świadczonych przez ZGKiM. Niewątpliwie największy z nich to zakup ciągnika rolniczego John Deere 5075E. Zakup ten został zrealizowany w ramach systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności do gospodarowania dużymi gabarytami. Ciągnik jest wyposażony w tzw. TUZ oraz ładowacz czołowy co znacznie ułatwi załadunek wielkogabarytowych odpadów. Koszt inwestycji wynosił 322 260,00 zł. Ciągnik został zakupiony ze środków własnych Gminy Mogielnica i przekazany do ZGKiM.
W związku z zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie Gminy Mogielnica, miedzy innymi długotrwałe awarie wodociągów, susze, w celu zabezpieczenia awaryjnych dostaw zakupiliśmy beczkę na wodę pitną o pojemności 4 tysięcy litów. Wartość inwestycji wynosiła ok. 39 000,00 zł.
Dodatkowo w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy zakupił rozdrabniacz spalinowy o wartości 5 900,00 zł. Zakup ten znacznie ułatwi prace porządkowe przy oczyszczaniu pasa drogowego na terenie Gminy. W tym roku udało się także zakupić samochód Opel Vivaro, który będzie służył do transportu sprzętu oraz pracowników ZGKiM. W planach, do końca roku przewidziane są kolejne zakupy, które wg Dyrektora ZGKiM Mateusza Muszyńskiego wpłyną niewątpliwie na usprawnienie działalności zakładu.