czwartek, 18 kwiecień 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

W listopadzie bieżącego roku grupa uczniów i nauczycieli z L.O. im. P. Skargi w Grójcu, udała się z wizytą na Słowację w ramach projektu „Digital Competence and eSafety”. Było to możliwie dzięki udziałowi w projekcie Erasmus+ dotyczącym tematyki bezpieczeństwa w sieci. Głównym celem wyjazdu była edukacja młodzieży w sferze cyfrowej.

Miał on za zadanie zwiększyć świadomość i poprawić reakcje na m.in.: cyberataki, mowę nienawiści, uzależnienie od Internetu czy też reklamy wprowadzające konsumentów w błąd. Jest to bardzo istotne, ponieważ niemal każdy dorosły spotkał się lub doświadczył chociaż raz w swoim życiu jednego z powyższych haseł. Dlatego ważne jest uświadamianie młodzieży w jak najwcześniejszym wieku, by niwelować zjawiska wynikające z niekompetencji. Ponadto wyjazd skutkował nie tylko rozwojem w sferze cyfrowego bezpieczeństwa, lecz także szlifowaniem umiejętności językowych.
Szkoła goszcząca, znajdowała się w Żylinie, mieście położonym w północnej Słowacji. Miasto zamieszkuje ok. 80 tysięcy mieszkańców, w ciągu dnia liczba jednak zwiększa się z powodu napływu ludności z okolicznych wsi i miasteczek. Żylina ma charakter przemysłowy z powodu znajdujących się w niej zakładów m.in. papierniczych czy tekstylnych oraz kolei, dzięki której stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Warto też wspomnieć o starym mieście, w skład którego wchodzą np. Katedra św. Trójcy czy renesansowe i barokowe kamienice. Różnice kulturowe są nieznaczne w stosunku do Polski, zaś widoczną cechą wspólną mieszkańców jest szczególna gościnność i otwartość.
Wizyta wiązała się w uczestnictwem w warsztatach z dziedzin cyberbezpieczeństwa i psychologii. Część warsztatów odbywała się na terenie szkoły. Były to np. warsztaty „Europass” dotyczące kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu, warsztaty opowiadające o tle historycznym wiary w fałszywe informacje, radykalizacji czy mowie nienawiści. Warsztaty szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej, prowadzone przez nauczyciela informatyki, pomogły ocenić tempo pisania i uzyskać rady co do poprawy techniki i wydajności pisania. Oprócz tego warsztaty polegające na kręceniu vlogów pomogły zdobyć informacje nie tylko na temat samego montażu filmów czy ich obróbki, lecz także, informacje dotyczące zagadnień takich jak: mowa nienawiści, dezinformacja, fałszywe wiadomości, uzależnienie od Internetu i rozważne dzielenie się swoimi danymi w Internecie. Zajęcia poza szkołą odbywały się w ciekawych lokalizacjach. Jedną z nich była pracownia w centrum miasta przeznaczona na warsztaty psychologiczne dotyczące zjawiska hejtu (z ang. “hate” - nienawiść) w przestrzeni internetowej i radzenia sobie z jego złymi skutkami. Tam pod okiem specjalistów można było uzyskać wiele porad i sposobów na negatywne emocje przekazywane przez Internet. Kolejną warsztatową lokalizacją był Hrebienok wraz z Kvantarium i Tatrzańską świątynią lodową. Warsztaty odbyły się również na Żylińskim Uniwersytecie Technicznym, gdzie na siedmiu wydziałach (ekonomika transportu i łączności, inżynieria lądowa, budowa maszyn, elektrotechnika i informatyka, zarządzanie i informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, nauki humanistyczne) kształci się obecnie 8 tysięcy studentów. Warsztaty przygotowane dla uczniów dotyczyły krytycznego myślenia, czyli niezwykle potrzebnej umiejętności w życiu codziennym. Krytyczne myślenie to rzetelna i realistyczna ocena danych zagadnień; umiejętność oceniania przeciwstawnych argumentów i dowodów, a tym samym rozpoznawanie technik manipulacyjnych. Druga część warsztatów dotyczyła kształtowania fałszywych teorii, których dowody - jak się okazało - często odnoszą się do sprzecznych ze sobą dziedzin.  
Wyjazd w ramach programu Erasmus+ okazał bardzo pożyteczny. Uczestnicy mieli okazję zwiększyć swoją świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzięki uczestniczeniu w licznych warsztatach mogli nie tylko zdobyć nową wiedzę, skonfrontować swoje spostrzeżenia czy podzielić się swoimi doświadczeniami, lecz także otworzyć się na innych, nowych ludzi, zawrzeć znajomości, które będą mogli kontynuować również za pomocą narzędzi internetowych - w świadomy i bezpieczny sposób. Świadectwem tego mogą być opinie uczestników:
„Wizyta na Słowacji przybliżyła mi kulturę naszych południowych sąsiadów. Dzięki możliwości bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu mieszkańców Słowacji udał