czwartek, 13 czerwiec 2024

Jabłonka to bezpłatny dwutygodnik ukazujący się
na terenie powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn.

Nakład gazety - 22 000 egzemplarzy. Ukazuje się w co drugą środę.

Z ostatniej chwili

Pełnienie funkcji sołtysa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Z równie wielką skrupulatnością powinny zostać przeprowadzone wybory na to stanowisko. W przypadku Głuchowa (gmina Grójec) dokonano reasumpcji głosowania na sołtysa ze względu na zgłoszone uchybienia w poprzednich wyborach. Ponowne zorganizowano 8 czerwca 2024 r.

Dlaczego musieli głosować ponownie?
Wybory na sołtysa w Głuchowie (niedaleko Grójca) odbyły się już 20 maja 2024 r. Nie zostały jednak przeprowadzone w spokojnej atmosferze. Mimo że po podliczeniu głosów okazało się, że wygrał Dominik Pasternak, nie można było mówić o sukcesie. Część głuchowskiej społeczności miała zastrzeżenia co do sposobu jego przeprowadzenia. Wątpliwości budziło to, że naruszono Statut Sołectwa Głuchów – zgłoszony kandydat był nieobecny na zebraniu (nie potwierdził zatem chęci ubiegania się o funkcję sołtysa). Ponadto członkiem rady sołeckiej została osoba, która podczas wyborów zasiadała w komisji skrutacyjnej. Wątpliwości budził ponadto przebieg głosowania. Na wniosek Szymona Wójcika (poprzedni sołtys) burmistrz Gminy i Miasta Grójec wyznaczył nowy termin przypadający na 8 czerwca. 
Decyzja zapadła
Sobotnie głosowanie w Głuchowie wyglądało zupełnie inaczej, niż poprzednio. Tym razem odbyło się zgodnie z poszanowaniem wyborczych zasad i w spokojnej atmosferze. Pieczę nad właściwym przebiegiem wydarzenia mieli: Małgorzata Szymańczak (Radna Rady Miejskiej w Grójcu), Monika Maciak (Sekretarz Gminy Grójec) oraz Henryk Feliksiak (Radny Rady Miejskiej w Grójcu). Stanowisko sołtysa objął Dominik Pasternak, który uzyskał 94 głosy (7 głosów było nieważnych, jeden pusty, a 4 zawierały przekręcone nazwisko). Warto podkreślić, że tym razem do wyborów na stanowisko sołtysa stanął wyłącznie Dominik Pasternak (poprzedni sołtys nie zjawił się na głosowaniu). Mieszkańcy gromkimi brawami przyjęli wiadomość o wynikach głosowania. W radzie sołeckiej natomiast zasiądą: Sylwia Jaworska, Marta Burcewicz oraz Andrzej Dziewulski.
Po pierwsze: integrować!
Nowy sołtys Głuchowa dziękował wszystkim za tak liczne przybycie i za oddanie na niego głosów. Zapewniał ponadto, że będzie się starał działać dla całej głuchowskiej społeczności, ile będzie mógł. Jak podkreślał Dominik Pasternak, ważne dla niego jest przede wszystkim to, aby nie poróżniać ludzi, tylko ich jednoczyć.

Xymena Korczak