piątek, 01 grudzień 2023
Inwestycje wodno-ściekowe w Gminie Chynów

Szóstego października 2023 wójt gminy Chynów podpisał umowy na wykonanie trzech inwestycji związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej:

– przebudowa stacji uzdatniania wody w Watraszewie – wykonawca „Ekoidea Tomasz Olek” z siedzibą w Radomiu za kwotę 1 823 500 zł netto
– przebudowa stacji uzdatniania wody w Drwalewie – wykonawca „Ekoidea Tomasz Olek” z siedzibą w Radomiu za kwotę 2 032 400 zł netto
– budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Drwalewie – wykonawca P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski za kwotę 334 500 zł netto
Powyższe inwestycje będą realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drwalew”, na który Gmina Chynów uzyskała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 3 246 273  zł.

Inwestycje wodno-ściekowe w Gminie Chynów
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów