piątek, 01 grudzień 2023
Świętowali DEN

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 16 października 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie.

W części artystycznej  przedstawiciele z klas IV - VIII pod kierunkiem Marzanny Walewskiej inscenizacją, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.
W części oficjalnej głos zabrała dyrektor Urszula Wasilewska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Świętowali DEN
Średnia ocena 0, najwyższa ocena 5 z 0 głos/ów