Droga w Milanowie z dofinansowaniem

26 czerwca w Centrum Kultury w Żyrardowie gmina Chynów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o dotacji w kwocie 135.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milanów w km 0+330 – 1+890”.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 34 razy

Dostaliśmy dofinansowanie z MIAS 2020

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. Co ważne, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 35 razy

170 ton azbestu do unieszkodliwienia

Wszyscy zainteresowani bezpłatnym odbiorem eternitu proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy. 

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 36 razy

#GaszynChallenge w Urzędzie Gminy

Dziękując za nominację OSP KSRG Chynów 15 czerwca pracownicy Urzędu Gminy w Chynowie podjęli wyzwanie #GaszynChallenge dla Zosi.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 80 razy

Rowerem na szlaku historii

Z ogromną radością informujemy, iż na terenie gminy Chynów powstał rowerowy szlak historyczny „Gmina Chynów - moja mała ojczyzna”.

Gmina Chynów w obliczu koronawirusa

Gmina Chynów zakupiła 5000 maseczek wielokrotnego użytku, które sukcesywnie rozdane zostały mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów, strażaków i pracowników Urzędu Gminy. Na początku maseczki trafiły głównie do seniorów, którzy najbardziej narażeni są na konsekwencje koronawirusa.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 208 razy

Program „ZDALNA SZKOŁA” w gminie Chynów

Gmina Chynów wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o sfinansowanie zakupu  laptopów w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania uzależniona była od liczby uczniów w szkołach danej jednostki. W ramach projektu naszej gminie przyznano środki finansowe w wysokości 69 999,30 zł, które pokryły koszty zakupu 21 laptopów. W dniu 15 kwietnia sprzęt został przekazany do szkół podstawowych gminy Chynów. Zakupiony sprzęt umożliwi lepszą jakość realizacji prowadzenia zdalnej nauki, a po zażegnaniu niebezpieczeństwa związanego z koronawirusem, komputery wrócą do szkół  i nadal będą służyć uczniom.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 141 razy

Realizacja inwestycji drogowych

Gmina Chynów zakończyła inwestycję drogową pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 160304W Drwalewice – granica gminy Chynów – (Miedzechów) w km 0+330 – 2+750 w istniejącym pasie drogowym”.

 • Napisane przez
 • Oceń ten artykuł
  (0 głosów)
 • Czytany: 158 razy

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja