Obiecali karetki, lecz ich nie dali

Obiecali karetki, lecz ich nie dali

Grójecki szpital miał otrzymać dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup karetek – ambulansów. Z obiecanych dwóch karetek, nie otrzyma jednak ani jednej. O powody takiej sytuacji pytamy starostę grójeckiego, Krzysztofa Ambroziaka.

Podczas jednego z naszych ostatnich spotkań wspominał Pan o dotacji z budżetu państwa dla PCMG Grójec na zakup dwóch karetek. Okazuje się, że jednak szpital w Grójcu nie otrzyma ani jednego ambulansu. Skąd ta zmiana?
Z końcem sierpnia otrzymaliśmy pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który poinformował nas, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie przyznała jednak grójeckiemu szpitalowi środków na zakup karetek. Zaprzecza to zupełnie dokumentowi, który otrzymałem z początkiem lipca. W jego myśl Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała Wojewodzie Mazowieckiemu stanowisko Ministra Zdrowia, z którego wynika, że zasadne jest dofinansowanie środkami budżetu państwa zakupu dwóch ambulansów, jednego z wyposażeniem specjalistycznym i jednego z podstawowym.

Z tego co wiem, grójecki szpital wnioskował o trzy karetki.
Tak, prezes PCMG w Grójcu w marcu wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o przydzielenie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup trzech ambulansów. Podkreślała, że szpital mimo trudnej sytuacji finansowej, stara się nieustannie pozyskiwać nowe środki zewnętrzne. Obecnie PCMG dysponuje trzema ambulansami ze sporymi przebiegami. Nie posiada jednak ambulansu zastępczego, na czas przeglądów czy awarii, tych które są w ciągłym obiegu. Podpisywane są umowy o wynajem karetki zastępczej, co generuje dodatkowe koszty. Do transportu chorych służą dwie karetki, z 2001 i 2004 roku produkcji. Ich stan techniczny nie pozwala na zapewnienie ciągłości świadczenia usług w zakresie ratownictwa medycznego i transportu. Zakup trzech ambulansów z wyposażeniem pozwoliłby na sprawne i szybkie udzielenie pomocy medycznej ludziom, którzy jej potrzebują, a tym samym pozwoliłby skutecznie ratować ich życie i zdrowie.
W tej sytuacji ogromną radością było przyznanie dotacji nawet na dwie karetki.
Minister Zdrowia uznał, że zasadny jest zakup 1 specjalistycznego pojazdu w ramach ratownictwa medycznego, zamiast dwóch o które wnioskował PCMG oraz nowego ambulansu do transportu medycznego. O czym poinformowano nas na piśmie z początkiem lipca. Liczy się każde wsparcie, dlatego też nawet dwie karetki bardzo nas ucieszyły.

Jak zatem MUW tłumaczy zmianę decyzji?
MUW wyjaśnia, że Kancelaria Rady Ministrów wskazała, że rezerwa ogólna budżetu państwa wykorzystywana jest głównie w sytuacjach nagłych, losowych bądź niemożliwych do przewidzenia na etapie planowanie budżetu. Dlatego z uwagi na konieczność zabezpieczenia części środków na umożliwienie reagowania w ww. sytuacjach przez cały rok budżetowy, nie jest możliwe dotowanie wszystkich przedkładanych projektów.

Jak Pan to skomentuje?
Moim zdaniem zmiana decyzji podyktowana jest polityką. W sierpniu odbyła się sesja nadzwyczajna na temat katastrofalnej sytuacji szpitali powiatowych w której udział wzięli politycy Prawa i Sprawiedliwości z naszego terenu. Jej efektem było właśnie to pismo z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego. Niezrozumiałym jest fakt, że od początku roku w rezerwie były fundusze na karetki dla grójeckiego szpitala, a w momencie kampanii ich już nie ma. Tym samym polityczne rozgrywki pozbawiły mieszkańców powiatu grójeckiego karetek, które mogłyby szybciej i skuteczniej reagować w nagłych sytuacjach, ratując zdrowie i życie mieszkańców powiatu. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy jest coś ważniejszego i bardziej pilnego od ratowania ludzkiego życia?
Należy dodać, że pani prezes szpitala w Grójcu nie poprzestała tylko na ubieganiu się o karetki z tzw.  rezerwy premiera ale wystąpiła o nową karetkę do Warki w ramach programu  wymiany ambulansów z Ministerstwa Zdrowia.
Obecnie mamy przyobiecany jeden  ambulans do stacji pogotowia ratunkowego w Warce.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja