Logo
Wydrukuj tę stronę

Borowe i Brzostowiec bez pierwszaków

Borowe i Brzostowiec  bez pierwszaków

Lada chwila rozpocznie się rok szkolny 2019/2020. W dwóch szkołach prowadzonych przez gminę Mogielnica nie udało się utworzyć pierwszej klasy.

Klas pierwszych nie utworzono w podstawówkach w Borowem i w Brzostowcu. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak wystarczającej liczby chętnych (minimalna liczba chętnych do utworzenia oddziału wynosi 3).
Większych problemów z naborem nie miał natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących (ZSO) im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Naukę w tej placówce od września zacznie 68 pierwszoklasistów (42 absolwentów gimnazjum oraz 26 absolwentów szkół podstawowych). Zostaną podzieleni na 4 klasy. Największym zainteresowaniem cieszył się profil humanistyczny, który wybrało w sumie 35 uczniów.
Do liceum będzie uczęszczać 128 uczniów (stan na 19 sierpnia 2019 roku; sytuacja może się jednak nieco zmienić, bo wciąż trwa rekrutacja uzupełniająca).
Częścią mogielnickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest również szkoła podstawowa, w której została utworzona jedna klasa pierwsza składająca się z 24 uczniów. W sumie do podstawówki w ZSO będzie uczęszczać 149 dzieci, zaś do przedszkola działającego w ramach tej placówki – 91.  
W drugiej mogielnickiej podstawówce, czyli Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego, powstały dwie klasy pierwsze, a w rekrutacji do tej placówki wzięło udział 32 pierwszoklasistów.
W „dwójce” od września naukę zacznie w sumie 354 uczniów (275 w podstawówce oraz 75 w oddziałach przedszkolnych).
Z kolei 5 dzieci będzie tworzyć jedyną klasę pierwszą utworzoną w Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowicach. Placówka liczy w sumie 56 uczniów (40 w szkole podstawowej oraz 16 w oddziałach przedszkolnych). 
Mimo braku pierwszej klasy liczniejsza niż szkoła w Michałowicach jest szkoła w Borowem, do której uczęszcza 40 uczniów podstawówki oraz 25 przedszkolaków.
Najmniejszą szkołą na terenie gminy Mogielnica jest ta mieszcząca się w Brzostowcu. Tworzy ją jedynie 37 dzieci – 8 w przedszkolu oraz 27 uczniów klas podstawówki.

Jabłonka - Gazeta informacyjno-reklamowa. Aktualizacja strony: Paulina Omen-Klepacz. Aktualizacja techniczna: Dariusz Nowakowski. Strona stworzona dzięki Joomla.