Kolejny rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi za nami!

Kolejny rok szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi za nami!

Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy nadszedł czas na wakacyjny wypoczynek. Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zasłużyli na ponad dwa miesiące letniej przerwy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole rozpoczęło się 22 czerwca o godz. 10.00. Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców powitała pani Dyrektor Danuta Borowiec. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Wojciech Wojtczak – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, pan Tomasz Wawrzyniak – przedstawiciel KRUS w Grójcu, pan Krzysztof Zatorski – współwłaściciel firmy „Dwa Jabłka”, pani Beata Skiba – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
 Życzenia udanych i bezpiecznych wakacji w imieniu Starosty Grójeckiego przekazał pan Wojciech Wojtczak – Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego.
Pani Dyrektor poinformowała zebranych o zakończeniu pełnienia przez nią funkcji dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z dniem 31 sierpnia 2018roku. Dokonała również krótkiego podsumowania osiągnięć szkoły w trakcie jedenastu lat piastowania stanowiska dyrektora i podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wsparcie w drodze do wspólnego sukcesu, jakim jest niewątpliwie dobrze działająca szkoła.
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie działań, podejmowanych przez nauczycieli i uczniów, podnoszących poziom kształcenia w CKZiU w Nowej Wsi i dających wymierne efekty w postaci spektakularnych osiągnięć młodzieży. W minionym roku szkolnym kilkoro naszych uczniów wyróżniło się w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Dumni jesteśmy z sukcesu Przemysława Dziubińskiego – absolwenta Technikum im. Tomasza Nocznickiego w zawodzie technik ogrodnik – laureata XLII Eliminacji Centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, zdobywcy indeksu na wyższą uczelnię oraz stypendium ufundowanego przez BGŻ. Indeks na wyższą uczelnię zdobyła również uczennica klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista – Aleksandra Krzyżanowska, która została laureatką programu edukacji ekonomicznej - “Akademia Przedsiębiorczości”, a także laureatką VI edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o Pamięć i Cześć". Finalistą programu edukacji ekonomicznej - “Akademia Przedsiębiorczości” został Mateusz Horosz z klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista. Wszyscy wyróżniający się uczniowie i absolwenci otrzymali w uznaniu swych zasług nagrody książkowe. Pani Dyrektor podkreśliła, że ich osiągnięcia są przykładem godnym naśladowania i grono uczniów naszej szkoły – laureatów współzawodnictwa na tak wysokim szczeblu – będzie się stale powiększało.
Pani Dyrektor w towarzystwie wychowawców klas wręczyła nagrody najlepszym. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Monika Papierowska z klasy trzeciej w zawodzie technik ekonomista, Aleksandra Krzyżanowska i Mateusz Horosz z klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista, Weronika Wojtczak z klasy drugiej w zawodzie technik architektury krajobrazu, Julia Siedlecka z klasy pierwszej w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Partycja Kępka z klasy pierwszej w zawodzie technik spedytor. Wzruszeni rodzice odebrali listy gratulacyjne. Nagrody książkowe otrzymali również inni uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.
Uczniowie, którzy zajęli wysokie lokaty w konkurach o zasięgu powiatowym oraz konkursach wewnątrzszkolnych, również otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami otrzymali wszyscy nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w konkursach.
Pan Tomasz Wawrzyniak – przedstawiciel KRUS w Grójcu – wręczył nagrody laureatom konkursu wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie w rolnictwie. Pierwsze miejsce zajął Rafał Kępka z klasy drugiej, drugie – Wojciech Dominiak z klasy trzeciej, trzecie – Adrian Sieradzan z klasy drugiej; wszyscy kształcą się w zawodzie technik ogrodnik.
Ostatnim punktem piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów klasy drugiej w zawodach technik ekonomista i technik spedytor. Program, utrzymany w konwencji koncertu życzeń, uświetniły popisy wokalne szkolnego chóru i występ solowy Pauliny Prazimowskiej.
Pracowity rok za nami. Przed uczniami – ponad dwa miesiące odpoczynku. Mamy nadzieję, że po wakacjach spotkamy się pełni sił do realizacji nowych wyzwań.

Ewa Malowaniec –
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja