Dni Otwarte w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Dni Otwarte w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej po zapoznaniu się z ofertą wielu szkół. W podjęciu decyzji mogą pomóc dni otwarte, organizowane przez licea, technika i szkoły branżowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi zorganizowało dni otwarte dla gimnazjalistów 21 marca oraz 13 i 14 kwietnia 2018 roku.
Już pierwsze wrażenie po przekroczeniu progu budynku szkoły było pozytywne – młodzież chwaliła czystość i przestronność sal i korytarzy szkolnych. Jednak naszym największym atutem jest bogata oferta kierunków kształcenia, jakie mogą wybrać gimnazjaliści – ogrodnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy technik fryzjer i technik spedytor. Każdy z tych kierunków jest ciekawy i gwarantuje możliwość zdobycia ciekawej pracy w przyszłości.
To właśnie jest priorytetem Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi – przygotowanie młodych ludzi do osiągnięcia sukcesu zawodowego w dorosłym życiu. Procesy edukacyjne są w naszej szkole organizowane tak, by sprzyjać zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności uczniów. Efektem właściwego wykorzystania wszystkich elementów składowych tych procesów, czyli: odpowiedniego zaplecza dydaktycznego, wiedzy i umiejętności kompetentnych nauczycieli oraz zaangażowania i kreatywności uczniów, są spektakularne osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Uczniowie  Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi zdobywają indeksy na wyższe uczelnie, wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, prezentują talenty wokalne i plastyczne. Wszystkim dokonaniom młodzieży towarzyszy wspaniała atmosfera życzliwości i wsparcia ze strony dyrekcji i nauczycieli.
Warto związać swoje losy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. To szkoła z bogatą tradycją, wykorzystująca możliwości teraźniejszości w trosce o budowanie jak najlepszej przyszłości swoich uczniów. Wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole zapraszamy na stronę internetową, gdzie znajdą informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych.

 Ewa Malowaniec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja