Jakub Uljasz wie najlepiej jak zreformować gospodarstwo ojca

Jakub Uljasz wie najlepiej jak zreformować gospodarstwo ojca

Już kolejny raz uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi udowodnił, że wie najlepiej jak zreformować gospodarstwo rodziców i zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie.

Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała już XXI edycję konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”. Podczas konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 8 grudnia 2017 r. w SGGW w Warszawie, przedstawiono założenia konkursu oraz zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów konkursu są indeksy uczelni rolniczych w Polsce.
Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie – regionalnym – uczniowie przygotowywali projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową pracę należało przesłać do konkursowej komisji regionalnej, właściwej dla miejsca zamieszkania, do 2 marca 2018r.W etapie ogólnopolskim, autorzy najlepszych prac, zakwalifikowanych do finału, przygotowują prezentację multimedialną, a następnie prezentują przed komisją finałową zgłoszony projekt.
13 kwietnia 2018r. odbył się finał XXI edycji konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gości przybyłych na finał powitali: prof. dr hab. Kazimierz Tomala - Prorektor ds. dydaktyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katarzyna Fijał z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz dr inż. Marek Kondras – sekretarz konkursu, pracownik Katedry Nauk o Środowisku Glebowym w SGGW. Prof. dr hab. Kazimierz Tomala zwrócił się do finalistów tymi słowami: „wszyscy tu zgromadzeni jesteście wygranymi, jesteście najlepsi”.
Jednak najlepszy okazał się tylko jeden! Jakub Uljasz z klasy IV Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcący się  w zawodzie technik ogrodnik, przedstawił swój projekt modernizacji gospodarstwa ojca przed komisją finałową w składzie: dr inż. Anna Grontkowska, dr inż. Grażyna Mastalerczuk, dr inż. Leszek Sieczko. Po prezentacji odpowiadał na pytania komisji ponad 40 minut. Wykazał się nie tylko ogromną wiedzą na przedstawiany temat, ale także elokwencją, poczuciem humoru i opanowaniem. Jego praca zdobyła uznanie komisji konkursowej i pozwoliła na zdobycie pierwszego miejsca. Tym samym Jakub uzyskał indeks na dowolną uczelnię rolniczą w Polsce.
Po ogłoszeniu wyników Jakub  nie krył wzruszenia, radości i satysfakcji. Widać było, że praca w gospodarstwie rodziców i plany jego zreformowania to jego pasja i konkretny plan na przyszłość. Życzymy mu realizacji życiowych zamierzeń i osiągania dalszych sukcesów.
Zwycięstwo Jakuba Uljasza to oczywiście efekt jego wielotygodniowej pracy, w której wspierała go pani Maria Kocewiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Połączenie wiedzy i doświadczenia mistrza z pomysłowością  i zapałem ucznia zaowocowało sukcesem na skalę kraju. Warto brać z nich przykład!
Ewa Malowaniec, Maria Kocewiak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja