Duże dotacje (ZDOBYTE) na innowacje

Duże dotacje (ZDOBYTE) na innowacje

Dalsza modernizacja infrastruktury drogowej, działania proekologiczne, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla uczniów, unowocześnienie infrastruktury OSP i wsparcie na rzecz estetyki ogródków działkowych – oto przykłady działań, na realizację których gmina Tarczyn wywalczyła w ostatnich miesiącach ponad 300 tys. zł dofinansowania! – Pozyskane środki odgrywają ogromną rolę dla budżetu gminy Tarczyn i znacząco wpływają na dynamiczny rozwój naszej Małej Ojczyzny. Zapewniam mieszkańców, że takie podejście do rozwoju naszej naturalnie atrakcyjnej gminy będzie kontynuowane w najbliższych latach, jak i przyszłej perspektywie budżetowej UE – zaznacza burmistrz Tarczyna Barbra Galicz.

Rozwój gminy Tarczyn jest coraz bardziej dynamiczny. Potwierdzeniem tego są liczne, prężne i przemyślane działania zarządzanego przez burmistrz Barbarę Galicz samorządu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Co więcej, dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy tarczyńskich urzędników oraz rzetelnie i profesjonalnie przygotowanym wnioskom udało się zdobyć szereg dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ul. Dębowa jak nowa
Mieszkańcy Pawłowic od sierpnia poruszają się po przebudowanej ul. Dębowej, dotychczasową szutrową drogę zastąpiła asfaltowa nawierzchnia, dodatkowo zostało wykonane pobocze. Dzięki realizacji tej inwestycji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Gmina Tarczyn zdobyła na ten cel aż 160 000 zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego.

Zielone płuca regionu
Dzięki intensywnym zabiegom  o środki  z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza gmina Tarczyn otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 49 983 zł  na rozwój miejskiej zieleni. Do końca roku zostaną wykonane nasadzenia wielu gatunków drzew i krzewów. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości szkodliwych substancji i polepszenie jakości powietrza w otaczającej nas miejskiej przestrzeni, jak również kształtowanie estetycznych form zagospodarowania terenów zielonych.

Innowacje na edukację
Dzięki kolejnym zdobytym środkom finansowym, do pracowni informatycznej Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie jeszcze w tym roku trafi dofinansowanie w wysokości 100 000 zł, przy czym ponad 48% wydatków będzie zrealizowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Zostanie zakupionych 21 szt. komputerów typu All-in-One wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.

Nowoczesna strażnica
O kolejny element w postaci najnowszej generacji kotłowni wzbogaci się dzięki pozyskanym środkom finansowym Ochotnicza Straż Pożarna w Pracach Małych. Pomieszczenie zostanie gruntownie zmodernizowane oraz wyposażone w nowoczesną infrastrukturę grzewczą. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz prawidłowe przechowywanie i utrzymanie specjalistycznego sprzętu i samochodów pożarniczych. Zapewni to również bezpieczeństwo i komfort pracy druhów ochotników. Na ten cel w ramach programu Mazowieckich Strażnic OSP – 2019 gmina Tarczyn uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 400 zł, a wkład własny gminy to ponad 15 000 zł.

Bezpieczniej i estetyczniej
Kolejnym dofinansowaniem, które wywalczyła gmina Tarczyn  jest dotacja dla Polskiego Związku Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Brzozy”  w Przypkach, który otrzymał 10 000 zł dofinansowania na „Utwardzenie i ogrodzenie terenu składowania odpadów w sektorze A”. Również w tym roku na terenie inwestycji stanie nowe ogrodzenie wraz z przesuwną bramą, a plac zostanie wybetonowany. Znacząco wpłynie to na komfort wypoczynku i estetykę miejsca, jak również poprawi bezpieczeństwo dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw. Całość inwestycji jest szacowana na 25 000 zł; 10 000 to wkład własny gminy Tarczyn, 10 000 środki pozyskane przez gminę Tarczyn, a 5 000 zł środki finansowe Stowarzyszenia Ogrodowego.
M. Mulewicz-Żabówka

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja