Odpowiedzialne wybory

Odpowiedzialne wybory

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe.

Bardzo ważny akt demokracji, dający możliwość wypowiedzi społeczeństwa w sprawie odpowiedzialności, rozwoju, a przede wszystkim oceny ludzi i działań podejmowanych na rzecz małej lokalnej ojczyzny, jak również tej dużej ojczyzny nas wszystkich. Od czasu zmian demokratycznych w roku 1989 przyglądamy się rozwojowi naszej ojczyzny. Uczestniczymy bardziej lub mniej zaangażowani w jej budowę. Chcemy natomiast, aby wszystkie plany i założenia zawsze były realizowane zgodnie z potrzebami. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że wszystko co dzieje się wokół nas zależy od ludzi, którzy podejmują decyzje, którzy układają plany rozwojowe i je realizują.
Szanowni Państwo chciałbym byśmy w tym ważnym akcie demokracji spojrzeli w bardzo dojrzały i odpowiedzialny sposób na to co dzieje się wokół nas i dali wyraz swym dążeniom dokonując dobrych i tylko dobrych wyborów. Należy dokonać podsumowań tego co udało się wykonać przez ostatnie lata z odniesieniem do tych rzeczy, które mamy do wykonania i są w oczekiwaniach społecznych. Biorąc pod uwagę okres działania samorządów na rzecz rozwoju możemy przyznać, że reforma samorządowa była i jest najlepszą przed i po transformacji. Spowodowała ona wzmożenie aktywności społecznej oraz spojrzenie na potrzeby lokalne odpowiedzialnie. Odpowiedzialność ta w sposób zauważalny wpływa na poprawę funkcjonowania obszarów społecznych, jak również na nasze osobiste sprawy.
Należy uzmysłowić sobie w co najbardziej samorządy inwestują i co w sposób bezpośredni wpływa na życie mieszkańców. Wiemy, że samorządy zajmują się w pełni życiem publicznym i społecznym, zajmując się rozwojem młodzieży, aż do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Począwszy od przedszkoli, szkół, szpitali, poprzez życie kulturalne, sportowe, zabezpieczenie w wodę, infrastrukturę sanitarną i drogową. Cały zakres działalności skupia się nad zabezpieczeniem mieszkańców w każdej dziedzinie życia poprawiając jego standardy i możliwość rozwoju. Można by było wymienić wszystkie działania szczegółowo, ale chyba nie jest to takie proste, bo każdy samorząd w inny sposób, zależnie od potrzeb spełnia swoje obowiązki i w zróżnicowanym działaniu dba o mieszkańców. Przez ostatnie lata zostało wybudowanych wiele wodociągów, instalacji kanalizacyjnych, dróg, hal sportowych, obiektów kultury zarówno w miastach  jak i na wsiach. Z założenia wszystkie inwestycje, które służą mieszkańcom finansowane przez samorządy są łączone i wspierane przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Ogromny wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn ma od 2004 roku Fundusz Europejski, który realizowany przez programy społeczne wspomaga budżety samorządów.
Widzimy przecież sami wokół nas co tak naprawdę powstało, jak zmieniło się nasze otoczenie i co tak naprawdę zrobiliśmy z naszą wspólnotą. W tym aspekcie rozwojowym i możliwościami, które daje samorządność trzeba zauważyć aktywność lokalną mieszkańców, która to wyznacza cele inwestycyjne. Wpływa również na aktywność przedstawicielską i odpowiedzialność działań tych, którzy podejmują decyzje, którzy nas reprezentują na różnych poziomach samorządu i władz. Dobrze, a nawet bardzo dobrze mieć dobrych przedstawicieli, ludzi odpowiedzialnych, myślących społecznie i rozwojowo. Trudno przewidzieć efekty działań i ich ocenę. Właśnie zbliżające się wybory 21 października będą okazją do weryfikacji społecznej działań, do oceny potrzeb realizowanych i tych których oczekujemy.
Zwracając się do wyborców musimy pamiętać, że ocena działań zawsze będzie surowa, bo nigdy nie mamy możliwości wypełnić wszystkich oczekiwań. Musimy mówić otwarcie o tym co zamierzaliśmy, co udało się zrealizować, a co niestety ze względów nieprzewidywalnych nie wyszło. W ferworze walki wyborczej bywa, że zapominamy o tych którzy w rzeczywisty sposób przyczynili się do sukcesów rozwojowych naszych miejscowości.
Czas płynie nieubłaganie i decyzje które podejmujemy życie weryfikuje bardzo szybko. Jako Polak i patriota, obywatel naszej pięknej ojczyzny mam pragnienie by te nasze wybory życiowe weryfikowały się tylko pozytywnie. Również jako społeczeństwo byśmy mieli poczucie spełnienia najlepszych, najwyższych dążeń.

Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Leszek Przybytniak

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 wrzesień 2018 22:22
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja