Odbiór przebudowanej drogi lokalnej Nowe Łęgonice – Bieliny

Odbiór przebudowanej drogi lokalnej Nowe Łęgonice – Bieliny

2 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice – Bieliny”. W odbiorze udział wzięli: burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, radny rady miejskiej Mirosław Bors, sołtys wsi Bieliny, mieszkańcy, pracownicy urzędu, przedstawiciel wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 1230 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m. Odcinek ten połączył istniejącą nawierzchnię bitumiczną. Obecnie jest to ciąg drogowy łączący drogę wojewódzką nr 707 z drogą powiatową. Nowa nawierzchnia ułatwi życie i codzienne funkcjonowanie zarówno mieszkańcom Bielin, Nowych Bielin, Łęgonic, ale również wszystkim użytkownikom dróg.
Całkowita wartość zadania to 317 974,75 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosło 50 000 zł.    
UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja