Są uchybienia, będą kary?

Są uchybienia, będą kary?

Ministerstwo Zdrowia dopatrzyło się nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w PCM w Grójcu.

Z początkiem czerwca zakończyła się kontrola postępowania przetargowego na budowę SORu wraz z lądowiskiem w grójeckim szpitalu. Niestety z powodu szeregu uchybień istnieje groźba utraty dofinansowania inwestycji w wysokości 25% wartości zadania, czyli 2 mln złotych. W takim wypadku kwotę tę musiałoby zabezpieczyć w swoim budżecie Starostwo Powiatowe w Grójcu.
O wynikach kontroli poinformowała radnych powiatu grójeckiego prezes PCM sp. z o.o. (spółka zarządzająca szpitalem) Joanna  Czarnecka podczas poniedziałkowej sesji (10.06) poświęconej wynikom audytu obu placówek medycznych powiatu grójeckiego.
Od 12 kwietnia Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli przeprowadziło doraźną kontrolę procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem budowy SOR-u wraz z lądowiskiem w PCM w Grójcu. Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych ogłoszonego w czerwcu ubiegłego roku (w tym czasie prezesem PCM w Grójcu była Marzena Barwicka).
Z przesłanego do PCM w Grójcu protokołu wynika, że Ministerstwo Zdrowia dopatrzyło się szeregu nieprawidłowości. Stwierdzono m.in. dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (zapisy określające warunki udziału w postępowaniu, a także wymagane od wykonawcy dokumenty potwierdzające wykonanie określonej liczby inwestycji uniemożliwiały udział w postępowaniu większej ilości wykonawców). Jak czytamy w protokole „Żądanie oświadczeń lub dokumentów mogło wpłynąć zniechęcająco na potencjalnych wykonawców i w związku z tym spowodować szkodę w budżecie UE”.
Kolejne uchybienia to braki w dokumentacji m.in. protokołu z postępowania, dokumentu dotyczącego powołania członków komisji przetargowej, niekompletne oświadczenia członków komisji przetargowej, uchybienia w dokumentowaniu postępowania.
Błędy te będą prawdopodobnie skutkować korektą finansową przyznanego dofinansowania unijnego na budowę SOR-u w wysokości 25% wartości zadania, czyli 2 mln złotych. Ministerstwo Zdrowia jasno zaznaczyło w protokole, że „Z uwagi na ocenę charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, korekta finansowa nie może zostać obniżona”.
– Będziemy pisać odwołania, wyjaśnienia w tej sprawie, ale dokumenty nie kłamią – mówi Joanna Czarnecka, prezes PCM w Grójcu.
Jeśli Ministerstwo Zdrowia podtrzyma swoją decyzję będzie to oznaczało potrzebę zabezpieczenia 2 mln złotych w budżecie powiatu grójeckiego.
Starosta grójecki Krzysztof Ambroziak nie zamierza rezygnować z budowy SOR-u. W jego ocenie infrastruktura taka jest bardzo potrzebna grójeckiemu szpitalowi.
– Jeśli w pomieszczeniach nie będzie działał SOR, to zlokalizujemy tam izbę przyjęć – rozważa Amroziak. – Będziemy rozmawiać z Ministerstwem Zrowia o obniżeniu korekty finansowej. Jeśli będzie trzeba to zabezpieczymy te 2 mnl złotych w budżecie powiatu.
W ocenie audytora grójeckiego oraz nowomiejskiego szpitala, Andrzeja Krupy SOR będzie raczej nierentowną częścią grójeckiej placówki medycznej. Podstawowym wyzwaniem będzie zatrudnienie odpowiedniej liczby specjalistów.
 

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja