70 tys. na pomoc dzieciom

70 tys. na pomoc dzieciom

Powiat Grójecki otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 70 000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach, w tym m.in.: meble, sprzęt komputerowy, rzutnik; pomoce dydaktyczne (testy psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne np.: Skala Inteligencji Stanford-Dinet 5, Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży – TEST, CONNERS 3. Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD, Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów), programy multimedialne (Dysleksja, Dyskalkulia, Logopedia), pomoce do zajęć grupowych i indywidualnych (m.in.: do terapii ręki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii SI, urządzenie do Terapia Biofeedback).
Zakup narzędzi pozwoli na pełniejsze diagnozowanie dzieci. Pomoce do zajęć uatrakcyjnią zajęcia indywidualne i grupowe. Terapeuci będą mogli wykorzystać nowoczesne programy multimedialne oraz pomoce, które będą ogólnodostępne i bezpłatne dla dzieci.
Dzięki takiemu wsparciu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w znacznym stopniu polepszy swoje warunki i standardy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
Tekst i zdjęcia:
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja