Powstało miejsce rekreacji

Powstało miejsce rekreacji

„Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą w Domaniewicach”- realizacja inwestycji zakończona.

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta przy współpracy Gminy, reprezentowanej przez Mariusza Dziubę burmistrza gminy Nowe Miasto nad Pilicą zakończyło realizację Operacji pn.:
„Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą
w Domaniewicach”.
W ramach przedmiotowej Operacji zostało stworzone przyjazne miejsce integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Domaniewic i okolic. Dokonano zagospodarowania terenu
z przeznaczeniem pod budowę boiska oraz placu zabaw z wyposażeniem.
Cel Operacji: wzmacnianie kapitału mieszkańców, promocja obszaru LSR poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury służącej społeczności lokalnej.
Finansowanie: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość zrealizowanej Operacji: 256.917,00 zł. Poziom dofinansowania 100%.
Info. UMiG

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja