Kanalizacyjny XXI wiek

Kanalizacyjny XXI wiek

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica.

Samorząd gminy Mogielnica dzięki zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zyskał możliwość przyłączania do niej kolejnych miejscowości. Do tej pory udało się zrealizować to między innymi dla następujących miejscowości: Górki, Izabelin, Dalboszek, Dylew, Kozietuły Nowe, Kaplin, Jastrzębie oraz część Odcinków Dylewskich. W bieżącym roku udało się też przyłączyć do sieci sanitarnej ul. Rudna Droga i Otalążkę. Pozwala to w przyszłości myśleć o skanalizowaniu kolejnych przyległych miejscowości Dziarnów, Borowe i Dębnowola. To przedsięwzięcie zrealizowano głównie dzięki pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowym. Dla odcinka w obrębie miasta została pozyskana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - środki unijne w wysokości ok. 1,2 mln zł. Na kilkadziesiąt wniosków złożonych o dotację zakwalifikowano tylko 12, w tym gminy Mogielnica. Natomiast na realizację zadania w miejscowości Otalążka zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość tej pożyczki to 2,5 mln zł, która po zrealizowaniu zadania w 30% zostanie umorzona tj. w kwocie ok. 750 tys. zł. Do spłaty pozostanie zatem ok. 1,7 mln zł. Co więcej oprocentowanie takiej pożyczki to zaledwie 2%. Pozostałe koszty tzw. niekwalifikowane (na które nie można ubiegać się o dofinansowanie) pokryła gmina Mogielnica ze środków własnych. Wartość całego projektu wynosiła 4,9 mln zł. W ramach tego projektu została zbudowana sieć kanalizacyjna o długości 5,4 km oraz zainstalowano pięć przepompowni ścieków oraz jedną przepompownię przydomową. Warto nadmienić, że wartość tej inwestycji była większa niż nowo wybudowany budynek Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica. Pokazuje to skalę zrealizowanej inwestycji i umiejętny montaż finansowy tego zadania.
Tego rodzaju inwestycje wprowadzają gminę w XXI wiek. Dodatkowo doskonale integrują lokalną społeczność. W tym miejscu warto podziękować najbardziej zaangażowanym w projekt mieszkańcom Agnieszce Małek, Krzysztofowi Prykiel, Agnieszce Stępniewskiej i Agnieszce Szczepańskiej. 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 wrzesień 2018 22:27
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja