Dotacje w gminie Mogielnica

Dotacje w gminie Mogielnica

Gmina Mogielnica przez wiele ostatnich lat niejednokrotnie pozyskiwała środki z różnego rodzaju dotacji, między innym z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich itp.

Przez ostatni rok w związku z reformą szkolnictwa gmina Mogielnica starała się o środki dla szkół praktycznie ze wszystkich możliwych programów rządowych umożliwiających poprawę jakości nauki uczniom z terenu gminy Mogielnica. Biblioteki szkolne zostały wyposażone w szereg nowych pozycji literaturowych dzięki rządowemu programowi „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z wkładem własnym w wysokości 20% z budżetu gminy. Wartość zeszłorocznego dofinansowania wynosiła 16 000 zł, dodajmy że i w tym roku gmina Mogielnica również zawnioskowała o kolejne środki. Już od wielu lat nasz samorząd korzysta z rządowego programu „Wyprawka szkolna”, z którego korzysta określona (co roku inna) grupa uczniów – na ten rok środki są przewidziane na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do liceum. Pod koniec 2017 roku otrzymaliśmy dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, wartość tego projektu wynosiła 6 700 zł. W roku 2018 otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 000 zł w projekcie rządowym „Aktywna Tablica” na wyposażenie w nowoczesny multimedialny sprzęt dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borowem. Oprócz wielu innych projektów skierowanych do szkół, gmina Mogielnica starała się o środki dla lokalnych sołectw. W ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” otrzymaliśmy wsparcie na remont świetlic wiejskich dla wsi Wodziczna i Dylew w wysokości 10 tysięcy na każdą z nich. Miejsca spotkań dla lokalnej społeczności są niezmiernie ważne dla zacieśniania więzi, wszak nie od dziś wiadomo, że dobry, pomocny sąsiad jest bardzo ważny, a zintegrowana społeczność więcej może zdziałać. Bardzo ważnym elementem każdej prężnie działającej społeczności są jednostki ochotniczej straży pożarnej, które oprócz scalania mieszkańców niosą pomoc w trudnych chwilach. Już w tym roku otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 32 421,51 zł na doposażenie w sprzęt jednostek takich jak: OSP Borowe, OSP Dziarnów, OSP Kozietuły, OSP Michałowice, OSP Mogielnica, OSP Świdno, OSP Tomczyce. W ramach tego projektu kupiono między inni: defibrylator, torby medyczne, szyny Kramera, pilarkę do drewna. W ramach kolejnej dotacji, tym razem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5 400 zł planujemy zakup obuwia specjalnego dedykowanego działaniom ratowniczo-gaśniczym. Kilka tygodni temu otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 23 742 zł na rozbudowę coraz prężniej działającej jednostki OSP z Dylewa. Ostatnim sukcesem OSP w Mogielnicy była otrzymana dotacja w wysokości 20 000 zł z funduszu składkowego KRUS na doposażenie w sprzęt ochrony osobistej dla strażaków.
Jest to jedynie kilka spośród wielu przykładów skutecznych starań naszego samorządu o środki zewnętrzne, a także przykład jak Urząd Gminy i Miasta stara się wspierać społeczność lokalną.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja