Skoro jest tak źle, to dlaczego było dobrze?

Skoro jest tak źle, to dlaczego było dobrze?

W latach 1999-2014 na terenie gminy i miasta Mogielnica zrealizowano wspólnie z powiatem grójeckim wiele zadań.

W trakcie mojego urzędowania na stanowisku burmistrza miałem przyjemność współpracować kolejno z następującymi starostami grójeckimi: Władysławem Piątkowskim w latach 1999-2004, Mirosławem Maliszewskim w latach 2004-2005, Jerzym Kaźmierczakiem w latach 2005-2006, Januszem Różyckim w latach 2006-2010, Marianem Górskim w latach 2010-2014. W tym okresie współpraca ze starostwem nie ograniczała się do wspólnego remontu dróg powiatowych ale również realizacji wielu innych zadań. Starostwo finansowało lub dofinansowywało ze swoich środków zadania realizowane przez gminę Mogielnica np. budowę chodników w Mogielnicy, budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, zakup samochodu strażackiego dla OSP Dębnowola, zakup kontenerów na śmieci. Gmina Mogielnica we współpracy ze Starostwem zrealizowała w tym okresie kilkadziesiąt zadań na kwotę ponad 9,4 mln zł, w tym wkład finansowy gminy Mogielnica wyniósł 3,6 mln zł. Oznacza to dofinansowanie przez gminę Mogielnica tych zadań tylko w 38%, resztę kosztów pokrył powiat grójecki. W okresie w którym funkcję starosty powiatu grójeckiego pełnił Władysław Piątkowski zrealizowano w gminie Mogielnica zadania za kwotę 1,8 mln zł (w tym gmina Mogielnica dofinansowała 37% tej wartości). W okresie kadencji starostów Mirosława Mailszewskiego i Jerzego Kaźmierczaka zrealizowano zadania za kwotę 1,3 mln zł (w tym gmina Mogielnica partycypowała w 42%). W trakcie kadencji starosty Janusza Różyckiego wykonano na terenie naszej gminy zadania za kwotę 4,5 mln zł (w tym wkład gminy Mogielnica wyniósł 43%). W okresie kadencji starosty Mariana Górskiego zrealizowano zadania za kwotę 1,7 mln zł (w tym wkład gminy Mogielnica wyniósł 26%).


Na pilne odtworzenie lub wykonanie nawierzchni asfaltowych czeka wiele dróg powiatowych. Tłumaczenie p. Ścisłowskiego, że  powiat nie ma pieniędzy jest zastanawiające. Zaskakujące jest też tłumaczenie części obecnych radnych powiatowych, iż powiat zadłużył się w poprzednich kadencjach i nie ma możliwości w znacznym stopniu realizować obecnych zadań. Zatem może cofniemy się do poprzednich kadencji i przeanalizujemy, kiedy powiat uzyskał najwyższe zadłużenie? Z moich danych wynika, iż jedno z najbardziej znaczących zadłużeń w naszym powiecie miało miejsce w latach 2006-2010 kiedy to obecny starosta Marek Ścisłowski pełnił funkcję przewodniczącego komisji budżetowej. Zagłębiłem się nawet w przyczyny tak dużego zadłużenia powiatu w tamtym czasie. Otóż, w owym czasie Starostwo wykonywało wiele zadań z bardzo małym dofinansowaniem zewnętrznym, bądź wogóle z niego nie korzystało. A zatem realizacja zadań miała miejsce za pożyczone pieniądze typu obligacje itp. finansowanie. Nad tymi  działaniami w tamtym czasie czuwał i brał aktywny udział przewodniczący komisji budżetowej obecny starosta Marek Ścisłowski. Pragnę panu staroście przekazać, iż gmina Mogielnica nigdy za mych kadencji tą drogą nie szła i nie będzie szła, dopóki będę miał przyjemność pełnić funkcję burmistrza bliskiej memu sercu gminy Mogielnica. Pragnę p. staroście też przekazać iż nasza gmina i tu nie będę skromny, ale w dużej mierze dzięki moim staraniom, jest największym beneficjentem środków zewnętrznych przy realizacji zadań gminnych. To my najwięcej pozyskaliśmy środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca mając na uwadze cały powiat grójecki i jesteśmy w czołówce całego Mazowsza. I z tej drogi nie zejdziemy i nie będziemy realizować zadań powiatowych za pieniądze gminne dlatego, że ktoś nie jest w stanie sprawnie zarządzać budżetem powiatu grójeckiego. Złe zarządzanie budżetem nie zwalnia powiatu z realizacji własnych zadań. Ci, którzy nim zarządzają, niech nie przerzucają własnych zadań na gminy. Nie tędy droga, p. Marku Ścisłowski. Może obarczając poprzedników za stan finansów powiatu, należy pamiętać o sprawowanej przez pana w latach 2006-2010 funkcji przewodniczącego powiatowej komisji budżetowej, a ostatnie cztery lata sprawowania funkcji starosty nie powinno sprowadzać się do ciągłego lamentowania i sięgania po środki gmin tylko sprawnego rozwiązywania problemów.
dr inż. Sławomir Chmielewski
Burmistrz Gm. i M. Mogielnica

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja