Baner owocnych możliwości

Baner owocnych możliwości

Zakończyła się część kampanii promocyjnej gminy Jasieniec, związanej z informowaniem o preferencyjnych stawkach podatku od niektórych środków transportowych (wprowadzonych na początku bieżącego roku), polegająca na wywieszeniu baneru w centrum Grójca. Kampania ta, w sensie całościowym,  prowadzona jest już od dłuższego czasu w lokalnej prasie i mediach społecznościowych.

Wspomniany baner zlokalizowany był przez miesiąc nad przejściem dla pieszych, obok Grójeckiego Ośrodka Kultury. Na taką lokalizację gmina Jasieniec uzyskała pisemną zgodę zarządcy drogi w formie decyzji nr PZD-2.7130.1.8.2020 z dn. 24.01.2020r. i dokonała opłaty. Zgodnie z tą decyzją gmina miała czas na promocję w formie wywieszenia baneru nad ul. Piłsudskiego do 29 lutego. Przyszedł więc czas na jego zdjęcie, czego dokonali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu (wcześniej także oni zawiesili tenże baner).

Skuteczna promocja: Internet, „Jabłonka”, „Życie Grójca”
Taka forma promocji okazała się strzałem w dziesiątkę. Same tylko informacje zamieszczone na profilu facebookowym wójt Marty Cytryńskiej miały łącznie ponad 35 tys. odbiorców (!!!), a rekordowy wpis, zamieszczony na tym profilu w czasie, kiedy znacznie zwiększyło się zainteresowanie banerem w Grójcu (16.02.2020), uzyskał zasięg ponad 17 tys. odbiorców!!! Do tego dochodzi wzmożona promocja w prasie lokalnej (gminne materiały sponsorowane w Jabłonce oraz bezpłatna publikacja red. Szymona Wójcika w gazecie „Życie Grójca”, jak również wpis na profilu FB tejże gazety) i oczywiście na stronie internetowej gminy Jasieniec.

Bardzo pomógł też przekaz ustny
Ponadto, pozytywną dla gminy Jasieniec rolę odegrało tu zjawisko pokrewne z tzw. „marketingiem szeptanym” dotyczące baneru, występujące dość intensywnie zarówno na terenie samego miasta Grójec, jak i w regionie. O ile jednak „marketing szeptany” polega na dotarciu do odbiorcy z informacją poprzez wyglądający na spontaniczny przekaz ustny, o tyle w tym konkretnym przypadku przekaz ten był … rzeczywiście spontaniczny. Co więcej, tego rodzaju działania prowadzone były często przez osoby nie związane z gminą Jasieniec (np. przedstawiciele władz innego samorządu). Skutkiem tego jest jeszcze bardziej zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców ofertą gminy Jasieniec i ich bezpośrednie rozmowy z wójt Martą Cytryńską.
 
Zmiana siedziby firmy możliwa w każdej chwili!
Nasza kampania promocyjna przynosi zatem świetne efekty. Sprawa jest tym bardziej obiecująca, jeśli dodamy do tego fakt, że przedsiębiorcy mogą w każdej chwili zmienić siedzibę swoich firm na gminę Jasieniec i uzyskać z tego tytułu znaczne oszczędności!

Wójt i rada gminy mówią jednym głosem
Informowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez gminę, m.in. na rzecz jej rozwoju, jest czymś absolutnie naturalnym. Podobnie jak naturalna jest lokalizacja przedmiotowego baneru, biorąc pod uwagę fakt, iż nad ul. Piłsudskiego w Grójcu, a dokładnie nad przejściem dla pieszych, obok Grójeckiego Ośrodka Kultury od lat reklamują się firmy, jak też promują się samorządy. Naturalnym i logicznym postępowaniem jest również umieszczenie opisywanego baneru w stolicy powiatu, gdzie, przy ul. Piłsudskiego, zlokalizowany jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, w którym przedsiębiorcy rejestrują swoje pojazdy.
Obniżenie części stawek podatkowych od środków transportu w gminie Jasieniec jest elementem przyjaznej polityki tutejszych władz wobec przedsiębiorców, jak również efektem owocnej współpracy wójta z Radą Gminy (nowe stawki podatkowe w gminie Jasieniec zostały uchwalone jednogłośnie).

Większa rozpoznawalność gminy Jasieniec
W związku z zauważalnym wzrostem rozpoznawalności gminy Jasieniec jako znaczącej marki (wskutek różnego rodzaju działań promocyjnych prowadzonych od nas konsekwentnie przez ostatnie kilkanaście miesięcy), a także w związku z faktem, iż nasza kampania promocyjna dotycząca środków transportu spotyka się z coraz większym zainteresowaniem,  będziemy kontynuować inicjatywy informacyjno-promocyjne o potwierdzonej atrakcyjności i skuteczności, a być może szukać i korzystać dodatkowo z innych, ciekawych rozwiązań w tym zakresie.
Marta Cytryńska, Szymon Woźniak
Urząd Gminy Jasieniec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja