Odpowiedzialne, wielostronne i rekordowe frekwencyjnie konsultacje społeczne!

Odpowiedzialne, wielostronne i rekordowe frekwencyjnie konsultacje społeczne!

W hali sportowej jasienieckiej szkoły podstawowej – największym w gminie obiekcie użyteczności publicznej - omówiono wszelkie możliwe kwestie związane z zaproponowanymi przez CPK wariantami tras szybkiej kolei.

Spotkanie zorganizowane przez wójt Martę Cytryńską, dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, było zdecydowanie jedną z największych tego typu inicjatyw w regionie. Konsultacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, których przybyło aż kilkuset.

Wspomniany dokument przewiduje trzy warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości na terenie gminy. I właśnie tych założeń dotyczyły rozmowy z mieszkańcami. Były one rzetelnie przygotowane i poprzedzone dokonaną przez jasieniecki samorząd kompleksową, przekrojową weryfikacją aktualnych informacji oraz dokumentów opublikowanych przez CPK.  

Reprezentanci wszystkich szczebli samorządu
Na spotkanie przybył także poseł na Sejm RP i jednocześnie prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski, jak również przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu, w tym Leszek Przybytniak - reprezentujący Sejmik Województwa Mazowieckiego, starosta powiatu grójeckiego Krzysztof Ambroziak i przewodniczący rady powiatu Janusz Karbowiak, przewodniczący rady gminy Jasieniec Marcin Manowiecki, a także radni powiatu, gminy, sołtysi i przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, w tym przedsiębiorstw.

Analiza wszystkich argumentów, wgląd w dokumenty
Podczas zebrania wójt Marta Cytryńska przedstawiła analizę sytuacji, w formie przekazania najnowszych informacji w przedmiotowej sprawie, opartą o najaktualniejsze dokumenty oraz informacje uzyskane bezpośrednio od CPK. Mieszkańcy uzyskali ponadto wgląd w mapy obrazujące przebieg planowanych wariantów tras kolejowych. Głos w sprawie propozycji tras opracowanych przez CPK zabierali także zaproszeni przez wójt Martę Cytryńską goście oraz mieszkańcy, odnoszący się do planowanego przedsięwzięcia bardzo krytycznie, głównie ze względu na ingerencję tras kolei w zabudowane działki, uprawy rolne (będące często głównym lub wręcz jedynym źródłem utrzymania rodzin), siedziby firm, czy też obszary przyrodnicze.

Wójt i mieszkańcy: to ważna inwestycja, ale odrzucamy ją w tej formie
Po przedstawieniu argumentów za i przeciw realizacji opisywanej inwestycji na terenie gminy Jasieniec, odczytana została treść pisma odnoszącego się do tego przedsięwzięcia. Wyrażono w nim zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych przez CPK wariantów tras szybkiej kolei, z zaznaczeniem, iż gmina i jej mieszkańcy nie są przeciwni przedmiotowej inwestycji z założenia. W piśmie do CPK podkreślono bowiem, iż „niesie ona ze sobą ogromnie ważny i pozytywny skutek, tj. zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz skrócenie czasu przejazdu do wielu miejsc w kraju, w tym lotniska, jednakże przedsięwzięcie to można realizować ze znacznie mniejszym kosztem dla mieszkańców, lokalnych uwarunkowań i środowiska. Elementarnym założeniem praktycznie każdej strategii zrównoważonego rozwoju jest – w pierwszej kolejności - korzystanie z istniejącej infrastruktury”.

Jednogłośny sprzeciw Rady Gminy
Dzień po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Jasieniec jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny port Komunikacyjny – Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren gminy Jasieniec.

Szeroki dialog
W ramach prowadzonych konsultacji wójt Marta Cytryńska odbyła ponadto indywidualną rozmowę z Wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, w czasie której przedstawiła mu szczegółowo merytoryczne argumenty dotyczące stanowiska władz gminy Jasieniec i licznych mieszkańców odnośnie tras szybkiej kolei. Stanisław Karczewski, m.in. jako przedstawiciel tutejszego regionu w Senacie RP, wysłuchał z uwagą tego uzasadnienia. Wyraził też zrozumienie dla starań i planów rozwojowych gminy Jasieniec, a także zadeklarował wszelkie możliwe wsparcie w tym zakresie.
Wójt składa w siedzibie CPK sprzeciw w imieniu mieszkańców
Kolejnym krokiem było złożenie przez gminę Jasieniec uwag do planowanych tras wariantów drogą elektroniczną oraz osobiście z załączeniem do ich treści ww. uchwały, jak również dostarczenie do CPK wspomnianego pisma, podpisanego przez wójt Martę Cytryńską i bardzo wielu mieszkańców, krytycznie odnoszącego się do realizacji przedsięwzięcia w zaproponowanej przez CPK formie.
Szymon Wożniak
UG Jasieniec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja