Droga z marszałkowskim dofinansowaniem

Droga z marszałkowskim dofinansowaniem

3 lutego br. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna – Rożce w miejscowości Bikówek, która otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W otwarciu drogi uczestniczyli m.in.: Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek , Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba, Wiceburmistrz Grójca Jarosław Rupiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki wraz z radnymi Rady Miejskiej Adamem Siennickim, Tomaszem Justyńskim, Ryszardem Krzyżanowskim oraz Danielem Marcinkowskim, sołtysi wsi Bikówek Dorota Niedbała
i Uleniec Elżbieta Górska wraz z mieszkańcami, dyrektor PSP w Bikówku Agnieszka Ryjak. Dyrektor PZD Adrian Jachoski i Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Krystyna Jakubczyk.
Oprócz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przebudowa była możliwa dzięki  środkom z budżetów gminy Grójec oraz Powiatu Grójeckiego.
Wykonano odcinek o łącznej długości 2350,00 mb.
Koszt zrealizowanej inwestycji to 1 862 914,26 zł z czego aż 1 075 714,33 zł pochodziło z budżetu Mazowsza.
W ten sposób zakończono pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej, która przebiega przez 3 gminy (Grójec, Pniewy, Belsk Duży).
Droga ta ma charakter ponadlokalny,  która zapewnia spójność innych sieci dróg publicznych. Z drogą tą przecinają się  najważniejsze arterie drogowe w województwie mazowieckim takie jak: DK S7 i  DK50. Jednocześnie drogi te pełnią znacząca funkcję w międzynarodowej sieci drogowej.
Przebudowana droga łączy między sobą siedziby gmin: Grójec, Belsk Duży i Pniewy.
Inwestycja w ogromnym stopniu usprawniła połączenie pomiędzy miejscowościami.
Istotne znaczenie w tej inwestycji ma fakt położenia powiatu, który jest największym zagłębiem sadowniczym w Polsce. A co za tym idzie istnieje tu ogromne nasilenie ruchu pojazdów wynikające ze specyfiki regionu. Ruch pojazdów stanowią w dużej części samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami 3-6 osiowymi, gdzie ich rzeczywista masa wynosi niekiedy ponad 40 ton przewożące owoce od sadowników do grup producenckich zlokalizowanych w okolicy inwestycji.
Droga 1604W była w bardzo złym stanie technicznym w zasadzie uniemożliwiającym bezpieczne poruszanie się pojazdów mechanicznych. Nawierzchnia była zniszczona z licznymi ubytkami i koleinami.
Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawiła dostęp do zlokalizowanych w tym obrębie instytucji użyteczności publicznej: urzędów gmin, ochotniczych straży pożarnych, publicznych szkół, kościołów, przychodni zdrowia oraz centrów usługowych i handlowych.
Stworzenie odpowiedniej infrastruktury drogowej umożliwiło wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu  oraz usprawniła komunikacje publiczną.
W ramach inwestycji wykonano również roboty związane z elementami odwodnienia powierzchniowego – odbudową i odmulaniem rowów przydrożnych oraz wykonano przebudowę zjazdów.
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja