Walczą o klęskowe wsparcie

Walczą o klęskowe wsparcie

Starostwo ubiega się o dofinansowanie przebudowy pięciu zniszczonych odcinków dróg powiatowych.

Samorząd powiatowy ma nadzieję na pozyskanie środków na przebudowę 5 odcinków dróg z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Odpowiednie wnioski, wraz z opinią Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zostały już złożone do wojewody mazowieckiego.
O jakich odcinkach mowa? Zacznijmy od południa powiatu. Na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą powiat zamierza zmodernizować 710-metrowy odcinek przez Gostomię.
Kolejny odcinek, którego modernizacja być może zostanie dofinansowana środkami na usuwanie klęsk żywiołowych, leży na terenie gmin Błędów i Mogielnica. W tym przypadku mowa o przebudowie dwóch fragmentów jednej drogi. Pierwszy prowadzi od skrzyżowania przy stacji benzynowej w Hucie Błędowskiej aż do miejsca, gdzie aktualnie trwają prace remontowe (w kierunku Pelinowa). Drugi zaś zaczyna się przy skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku centrum Wilhelmowa (czyli na końcu obecnie remontowanego odcinka), a kończy się za Dobiecinem. W sumie modernizacja ma objąć 1,6 kilometra drogi.
Przejdźmy do gminy Belsk Duży, która liczy na przebudowę dwóch dróg. Do dalszych prac modernizacyjnych wyznaczono trasę Błędów – Stara Wieś, a właściwie odcinek od granicy gminy aż do przecięcia z drogą wojewódzka nr 728 (pomijając fragment przez wieś Skowronki, który zostanie zmodernizowany w tym roku). Do dofinansowania ze środków klęskowych zgłoszono także 2,5-kilometrowy odcinek przez Rosochów i Rożce (trasa Dobryszew – Trzylatków).
Listę zniszczonych dróg powiatowych, które mogą zostać zmodernizowane dzięki rządowym środkom, zamyka trasa Ostrołęka – Przylot w gminie Warka.
Stan nawierzchni wspomnianych odcinków zostanie oceniony przez komisję powołaną przez wojewodę mazowieckiego. Od opinii komisji w dużej mierze zależy, czy drogi zostaną zakwalifikowane do dofinansowania.
Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji ze środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80% wartości zadania.
Kosztorys modernizacji wszystkich 5 odcinków opiewa na kwotę 7,2 mln zł.
Powiat grójecki w przeszłości korzystał już ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Dzięki temu dofinansowaniu zmodernizowano m. in. drogę przez Zbroszę Dużą (gm. Jasieniec).

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja