Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

„Szanowni Państwo, Drodzy  Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie!”- tymi słowami rozpoczęła uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019  pani Dorota Nowak-Michałowska, dyrektor ZSP w Jasieńcu, kierując je do zgromadzonych osób na hali gimnastycznej w dniu 19 czerwca 2019r.

Tym samym rok szkolny 2018/2019  wpisał się w kolejne karty historii naszej szkoły,  szkoły z ponad 70-letnią tradycją.  Pani dyrektor gorąco przywitała gości przybyłych na uroczystość: Ks. Janusza Figurskiego wikariusza Parafii Jasieniec, panią Annę Matyjas – sekretarza powiatu grójeckiego, pana Władysława  Kumorka radnego powiatu grójeckiego, pana Dariusza Dylickiego  prezesa Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, pana Rafała Kunkę – reprezentującego  dom bankietowy 21 w Grójcu, panią Iwonę Malinowską – reprezentującą sp. zoo MAAN, pana Cezarego Sygockiego – reprezentującego firmę Czarston, panią  Bożenę Janus – pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu. Uroczystość  zakończenia roku to czas na podsumowanie osiągnięć szkoły, osiągnięć, bez których szkoła nie istniałaby w środowisku lokalnym, czy nawet krajowym, osiągnięć będących zwieńczeniem pracy całej społeczności szkoły, a więc uczniów, nauczycieli, pracowników  i rodziców.
Pani dyrektor przypomniała pokrótce najważniejsze osiągnięcia i chwile, które zapisały się w naszej pamięci. Rok szkolny rozpoczęliśmy udziałem w dożynkach powiatowych, podczas których otrzymaliśmy wyróżnienia za udział w konkursach. Reprezentant  naszej szkoły  uczestniczył  w  Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - zajmując  I miejsce w województwie  mazowieckim w etapie regionalnym oraz 10 miejsce w kraju w etapie centralnym. Zdobył I miejsce w konkursie  ogólnopolskim Talentowisko. Tym uczniem był Karol Kotyński.  W Olimpiadzie Wiedzy o ZUSi-e znaleźliśmy się w czołówce w województwie mazowieckim, w konkursie organizowanym przez PIP zajęliśmy 4 miejsce w Polsce, w Akademii Przedsiębiorczości organizowanej przez SGGW  4 uczniów zostało finalistami a szkoła w  klasyfikacji  zdobyła 2 miejsce. Przedstawiciele technikum żywienia znaleźli się wśród najlepszych cukierników  w kraju w konkursie Masterszefa  na deser lodowy. Uczniowie z technikum żywienia brali udział w warsztatach kelnerskich, barmańskich, cukierniczych.  Ola  Sybilska i Robert Siedlecki uczestniczyli w warsztatach dotyczących technologii wypieków, 
a w ogólnopolskim konkursie Black Box zajęli 5 miejsce. W konkursie kulinarne rekonstrukcje kuchni staropolskiej organizowanej przez Pałac w Małej Wsi I miejsce zdobyli Magda Chrobocińska i Bartek Sęk. Społeczność szkolna brała  aktywny udział w akcjach szkolnych „Podaruj innym dni” oddając krew, w licznych akcjach charytatywnych w ramach szkolnego wolontariatu „Pomocna dłoń”, w światowym tygodniu pieniądza, w maratonie pisania listów. Brali udział w prelekcjach, szkoleniach, konkursach patriotycznych, konkursach o tematyce bhp, prawnych, informatycznych, ekonomicznych i językowych.
W powiatowym konkursie wiedzy o krajach angielskojęzycznych zajęli I i III miejsce, w konkursie o krajach niemieckojęzycznych III miejsce. Nasi uczniowie dali się poznać, jako znakomici sportowcy i zawodnicy, plasując się w czołówce w organizowanych zawodach sportowych i strzeleckich. Nasza szkoła była organizatorem kolejnych edycji olimpiady wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczości, olimpiady „Powiat grójecki moja mała ojczyzna”, gminnego konkursu ekologicznego, koncertu pieśni sakralnej, koncertu pieśni patriotycznej, festiwalu piosenki niemieckiej i angielskiej, konferencji truskawkowej. W okresie IX-VI realizowaliśmy w szkole projekty unijne „ inwestycja w przyszłość” oraz „ umiejętności, kwalifikacje, praca” w których uczniowie i nauczyciele zdobywali nowe umiejętności uczestnicząc w warsztatach i kursach a szkołę wyposażyliśmy w pracownię komputerową i gastronomiczną. Uczestniczyliśmy w II edycji programu „Sad tradycyjny zakładając sad gruszkowy”. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i szerząc zasady profilaktyki po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „ Cyfrowobezpieczni”,  IT szkoła, Bezpieczna szkoła, „Znamię znam je”, w programach organizowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Policję.
Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu działa Akademia Ciscko, w ramach której uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uzyskiwanymi certyfikatami. Przy warsztatach szkolnych, istnieje również  centrum pszczoły murarki, a więc uczniowie i mieszkańcy gminy  zdobywają dodatkową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Przy współpracy z firmą Polsad Kubota  w naszej szkole organizowane są pokazy maszyn i urządzeń rolniczych, które cieszą się dużym zainteresowanie nie tylko młodzieży naszej szkoły, ale również mieszkańców gminy Jasieniec.
Bogactwo podejmowanych inicjatyw nie omija licznych wycieczek szkolnych, podczas których uczniowie uczestniczyli w targach i pokazach zawodowych, zwiedzali zabytki powiatu grójeckiego, uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Pilicą, czy poznawali cudne zakątki Polski. Mijający rok szkolny to również czas bardzo dobrej współpracy z Parafią Jasieniec, Urzędem Gminy w Jasieńcu, Bankami BS w Jasieńcu , PKO w Grójcu,  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, z firmami i uczelniami, które objęły patronat nad naszymi kierunkami kształcenia, a więc: Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższa Szkołą Reklamy w Warszawie, z firmą POLSAD KUBOTA Jakub Korczak w Grójcu, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Intermarche w Grójcu, FERRERO w Belsku Duży.  Uczniowie z technikum żywienia wraz z nauczycielami  przygotowywali poczęstunki i obsługiwali liczne uroczystości w powiecie grójeckim. Organizowali konkursy i uczestniczyli w praktycznych pokazach w Pałacu w Małej Wsi. Fakt ten świadczy o wielkich umiejętnościach praktycznych naszych uczniów, zaufaniu środowiska lokalnego i dobrej opinii pracodawców, którzy naszych absolwentów awansują na szefów kuchni. Pani dyrektor przedstawiła również nazwiska uczniów, zdolnych, pracowitych i  nagrodzonych stypendiami. Świadectwem wiarygodności słów i działań szkoły stały się wręczone nagrody rzeczowe, podziękowania i gesty uznania.
Następnie pani dyrektor i wicedyrektor wręczyli nagrody książkowe, dyplomy i podziękowania dla uczniów klas pierwszych i drugich za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, wzorowego zachowania, zaangażowania w życie klasy i szkoły, 100 % frekwencję. Miło było patrzeć na odbierających nagrody uczniów, a ich mina i postawa świadczyła o dobrze wykonanej pracy przez 10 miesięcy nauki. Listy gratulacyjne otrzymali również Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnia ocen powyżej 4,0. Pani dyrektor  Dorota Nowak-Michałowska podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów, olimpiad czy zawodów sportowych, integrowali klasę poprzez udział w wigilii, ogniska, wycieczki i inne uroczystości . Wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom gorąco podziękowała za  trud  i  efektywną  pracę.  Podziękowała za zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie, za uśmiech i przyjazny gest, za dobre słowo. Słowa podziękowania zostały także skierowane ku Panu Staroście, pracownikom i radnym powiatowym, przedstawicielom instytucji współpracujących ze szkołą, Rodzicom Pani dyrektor podziękowała za współpracę, wsparcie  finansowe oraz pamięć o naszej szkole i pomoc w wychowywaniu młodzieży. Podkreśliła, że dzięki tej efektywnej pracy całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, dzięki tej atmosferze, którą sami tworzymy, dzięki  wspólnemu zrozumieniu i otwartości możliwe jest osiągnięcie tak wielu sukcesów w jednym roku szkolnym. To dzięki tak zaangażowanej społeczności szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku, wzbudza zachwyt i pochwały, a absolwenci oraz znajomi bardzo często do niej wracają. Swoje słowa skierowała także w stronę uczniów: „Drodzy uczniowie! Bądźcie dumni z sukcesów, jakie osiągnęliście realizując swoje pasje. Z wiedzą  i umiejętnościami  jakie tu  zdobędziecie  będziecie chlubą każdej społeczności, w której się znajdziecie. – Tak, jak dziś  jesteście chlubą naszej szkoły. Nie marnujcie swoich już odkrytych talentów. Rozwijajcie je, czerpiąc  z tego faktu wiele radości i satysfakcji.”
Ostatnim etapem uroczystości był występ uczniów klasy drugiej technikum informatycznego. Młodzież  pod kierunkiem wychowawcy, pana Mateusza Pecelta przygotowała część artystyczną apelu. Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, złożenie życzeń słonecznych, bezpiecznych wakacji oraz  realizacji  najskrytszych wakacyjnych marzeń było ostatnim etapem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w murach ZSP w Jasieńcu.
 mgr Aneta Lewandowska

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja