Szkolni spece od agrobiznesu

Szkolni spece od agrobiznesu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kwietniu br. odbyły się już XLIII okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, dla okręgu mazowieckiego na SGGW w Warszawie.

W bloku agrobiznes pierwsze miejsce zajął Karol Kotyński, uczeń  Technikum Agrobiznesu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu.
W tym roku organizacją etapu centralnego XLIII OWiUR zajął się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, który te rozgrywki przeprowadził 7 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (powiat gorlicki; województwo małopolskie).
Karol uzyskał tytuł finalisty i 10 wynik w kraju w eliminacjach centralnych OWiUR. Dzięki temu sukcesowi jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jednocześnie otrzymuje najwyższą notę, czyli 100% z egzaminu. Uczeń jest obecnie w klasie trzeciej, ale już ma swoje  miejsce na studiach, gdyż otrzymał indeks wygrywając ostrą rywalizację wśród ekonomicznie uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, biorąc udział w Akademii Przedsiębiorczości WNE SGGW w Warszawie.
To nie po raz pierwszy uczniowie Technikum Agrobiznesu ZSP w Jasieńcu zajmują czołowe miejsca i zdobywają indeksy na studia stacjonarne na wybrane uczelnie wyższe w kraju. Sukcesy rozpoczął rok 2011, gdzie III miejsce w OWiUR SGGW w Warszawie wywalczył Michał Jakubowski z klasy IV TA. Kolejne lata zaowocowały pierwszymi i drugimi miejscami tj. 2012 rok II miejsce zdobył Łukasz Gawlik z klasy III TA, 2013 rok I miejsce w eliminacjach okręgowych zdobył ponownie Łukasz Gawlik już uczeń klasy IV TA, zaś na eliminacjach centralnych wywalczył tytuł laureata i trzecie notowanie w kraju, zdobywając rewelacyjny wynik 106/120 punktów. Rok 2014 również należał do uczniów z „Witosa”, gdyż I miejsce w eliminacjach okręgowych OWiUR, przypadło dla Mariusza Słupka, zaś drugie powędrowało do Krzysztofa Kwiatkowskiego, obaj to uczniowie kierunku Technik Agrobiznesu. Z etapu centralnego XXXVIII edycji OWiUR,  nasi dwaj uczniowie, wrócili dumnie  i z poczuciem satysfakcji z odniesionych sukcesów, zdobywając tytuły laureata
i finalisty oraz indeksy na wybrane uczelnie rolnicze w kraju.  XXXIX i XL edycja OWiUR w bloku agrobiznes należała do Piotra Słupka, który rok po roku wywalczył I miejsce na eliminacja okręgowych na SGGW w Warszawie, zaś w edycji XL eliminacji centralnych tytuł laureata  i czwarty wynik w kraju oraz stypendium roczne programu Agrotalenty BGŻ.
Należy podkreślić, że te sukcesy uczniowie nie osiągnęli przez przypadek. 
W ZSP w Jasieńcu działa Szkolne Koło Ekonomiczne, gdzie uczniowie chcący rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie ekonomii i przedsiębiorczości mogą korzystać, i jak widać korzystają z bardzo dobrymi efektami, z tej możliwości. SKE organizuje również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarce i Przedsiębiorczości, w marcu br. odbyła się już jej XI edycja, która daje możliwość sprawdzenia sił i zdrowej rywalizacji uczniom powiatu grójeckiego.
Sukcesy uczniowie mogą zawdzięczać przede wszystkim swojej ciekawości i pasji zdobywania wiedzy oraz ciężkiej i solidnej pracy własnej i wszystkich nauczycieli. Szkoła również zapala, dla uzdolnionej młodzieży, zielone światło poprzez udostępnianie swojego zaplecza do indywidualnego rozwoju swoich uczniów.
Olimpijczycy, wprawdzie osiągają nagrody i zaszczyty, ale na nich nie spoczywają. Wszyscy oni kontynuują naukę, studiując logistykę, ekonomię, rachunkowość, finanse, ogrodnictwo…, poszerzają swoją wiedzę, niektórzy już nawet uzyskali stopnie naukowe.
„Jeżeli, czegoś bardzo pragniemy, wkładamy w to wiele pracy  i poświęcamy wiele czasu, to nie jest to czas stracony, lecz przeciwnie dobrze wykorzystany, możemy wtedy osiągnąć również wiele. Uczniowie pochodzący z małych miejscowości, uczący się w szkołach wiejskich mogą jak widać sięgać i sięgają, po najwyższe laury i zaszczyty”, oceniła osiągnięcia swoich uczniów pani Renata Zwolińska opiekun Szkolnego Koła Ekonomicznego i nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSP w Jasieńcu.
Cała społeczność ZSP w Jasieńcu serdecznie gratuluje Karolowi. Dziękujemy za Twój wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu. Jesteśmy przekonani, że zdobyty tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych stanie się początkiem wspaniałej naukowej przygody, nowych możliwości i spełnienia twoich oczekiwań i dążeń.
mgr Renata Zwolińska

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja