PPP zamiast kredytu?

PPP zamiast kredytu?

W jasienieckim urzędzie zrodził się nietypowy pomysł na to, jak zdobyć środki na modernizację i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Pomysł polega na przystąpieniu gminy do tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Co to oznacza? Na początek samorząd (partner publiczny) szuka firmy (partner prywatny), która za własne pieniądze zgodzi się wykonać modernizację i rozbudowę gminnej sieci oświetlenia ulicznego. Podmiot prywatny, oprócz tego, że finansuje i realizuje zadanie, przez kilka kolejnych lat zarządza rezultatem prac.

Badanie rynku
Co oczywiste, firma nie wykonuje zadania za darmo – gmina przez kilka lat ratalnie spłaca inwestycję ze środków, które zaoszczędziła w wyniku mniejszego zużycia energii (montowane będą nowoczesne, energooszczędne lampy, które zużywają znacznie mniej energii niż obecne). – Szacujemy, że inwestycję możemy spłacić w ciągu 6-8 lat. Nasze koszty zostaną z góry określone w umowie zawartej z firmą – przewiduje wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak.
Reprezentantem gminy w rozmowach z firmami zainteresowanymi realizacją inwestycji będzie firma brokerska. Jej zadaniem jest przeprowadzenie badania rynku, które pozwoli znaleźć najkorzystniejsze dla samorządu rozwiązania i najlepszego wykonawcę zadania. Jaki będzie koszt zatrudnienia takiego podmiotu? Dokładnie nie wiadomo. Wiemy jedynie, że nie przekroczy on progu 30 tys. euro (powyżej tej kwoty samorząd musiałby ogłosić przetarg).

Dłuższa gwarancja
Jak już wspomnieliśmy, prywatny partner przez kilka lat będzie zarządzać siecią oświetlenia. W ciągu tego czasu na jego barkach spoczywa także obowiązek konserwacji lamp. Dzieje się tak aż do momentu uiszczenia przez gminę ostatniej raty. – Przy inwestycjach finansowanych tradycyjnie, czyli pieniędzmi z budżetu gminy, wykonawca jest odpowiedzialny za zadanie w czasie jego wykonywania oraz w trakcie okresu gwarancyjnego. Natomiast w przypadku PPP ten okres odpowiedzialności jest dużo dłuższy – zaznacza wójt.
Z kolei takie kwestie jak np. godzina włączenia i wyłączenia lamp w danej porze roku oraz szczegóły dotyczące konserwacji będzie regulowała umowa pomiędzy gminą a podmiotem prywatnym.

Bez przetargu
Co ciekawe, w formule PPP firma, która wykonuje inwestycję, nie jest wybierana w wyniku przetargu. – Pomiędzy reprezentującą nas kancelarią brokerską a podmiotami zainteresowanymi wykonaniem inwestycji przeprowadzany jest tak zwany dialog ofert. Można więc negocjować warunki z kilkoma firmami, a na koniec wybrać najkorzystniejszą propozycję – tłumaczy wójt Marek Pietrzak.
22 marca jasienieccy radni podjęli uchwałę intencyjną, dzięki której gmina może podjąć wstępne działania w kierunku przystąpienia do PPP. – Ta uchwała pozwala rozpocząć rozmowy z firmami brokerskimi, które będą reprezentować nasze interesy przy realizacji tego zadania – informuje wójt.
Ostateczną decyzję, czy samorząd Jasieńca przystąpi do PPP, radni podejmą odrębną uchwałą. Zanim to uczynią, odbędą się konsultacje, podczas których zostaną przedstawione szczegóły finansowania zadania.

Wskaźnik nie rośnie
Wójtowi Markowi Pietrzakowi zadaliśmy pytanie, dlaczego gmina myśli o realizacji zadania w oparciu o PPP, zamiast po prostu zaciągnąć kredyt? – Środki, które samorząd pozyskuje w wyniku PPP, nie są wliczane do wskaźnika zadłużenia gminy – informuje. – Wiele samorządów w Polsce z powodzeniem realizowało zadania w ten sposób – podkreśla.
Dominik Górecki

Ostatnio zmienianywtorek, 10 kwiecień 2018 10:29
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja