2017 rokiem inwestycji na drogach powiatowych w gminie Jasieniec

2017 rokiem inwestycji na drogach powiatowych w gminie Jasieniec

2017 rok przejdzie do historii jako rekordowy pod względem inwestycji na drogach powiatowych w gminie Jasieniec.

W ciągu ostatnich 6 lat (2010-2016) wartość inwestycji wyniosła około 1 mln zł. Natomiast w 2017 roku łączna wartość zadań na drogach powiatowych w gminie Jasieniec wyniosła ponad 7 mln zł.
W październiku br. oddana została do użytku droga powiatowa Gołębiów – Bronisławów. Pierwotnie droga ta miała być zmodernizowana w roku ubiegłym. Ze względu na brak dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadanie zostało przesunięte i zrealizowane z rocznym poślizgiem. Najważniejsze, że mieszkańcy Gołębiowa, Bronisławowa i okolicznych wsi już korzystają ze zmodernizowanej drogi.
Aby pomyślnie zrealizować przebudowę drogi Zbrosza Duża – Wierzchowina, należało pokonać tor przeszkód. Na początku został odrzucony wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach tego programu, obowiązujące dofinansowanie wynosiłoby 50%. Odrzucenie wniosku nie było spowodowane błędami ze strony starostwa, jak to sugerowali w prasie niektórzy radni. Określanie tego faktu niekompetencją bądź celowym działaniem odkrywa prawdziwe oblicze autorów publikacji nastawione na awanturnictwo i próbę wprowadzania społeczeństwa w błąd. Prawda jest taka, że krótko przed terminem składania wniosków zmieniono regulamin i kryteria oceny. Z uwagi na wielkość inwestycji niemożliwe było w tak krótkim czasie dostosować projekt do nowych wymagań. Rozpoczęły się wielokrotne wyjazdy do wojewody mazowieckiego z prośbą o wsparcie. Przyniosło to efekt. W tym czasie radni z opozycji, na czele z Zygmuntem Merskim, donosili na starostów do prokuratury, zarzucając im działanie na szkodę powiatu.
Budżet na 2017 rok, w którym zaplanowane były inwestycje na drogach powiatowych w gminie Jasieniec został uchwalony 11 głosami koalicji. Opozycja, w tym również Zygmunt Merski, nie zagłosowała za przyjęciem budżetu. Przebudowa drogi powiatowej Zbrosza Duża – Wierzchowina mogła być wykonana dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa i współpracy z gminą Jasieniec. Dotacja z budżetu państwa do inwestycji wyniosła 80% poniesionych kosztów. Latem br. na drodze Gośniewice – Łychów zostało wykonane odmulenie rowów przydrożnych wraz z poboczami na odcinku 3700 m. Natomiast w roku ubiegłym takie same prace zostały wykonane na drodze Gniejewice – Gośniewice z montażem przepustów pod zjazdami. Mam nadzieję że w przyszłości będziemy świadkami podobnych inwestycji, które usprawnią życie mieszkańcom
Chciałbym serdecznie podziękować staroście Markowi Ścisłowskiemu i wicestaroście Dariuszowi Piątkowskiemu, członkom zarządu oraz radnym z Klubu PiS za wsparcie moich wysiłków na rzecz wykonania tych zadań.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grójeckiego
Władysław Leszek Kumorek

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja