Z nowym studium

Z nowym studium

17 kwietnia belscy radni przyjęli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Czym jest ten dokument i co on oznacza dla mieszkańców?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) to dokument obejmujący cały obszar gminy. Określa lokalną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania terenu. Na podstawie studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są bardziej szczegółowe i – mówiąc w uproszczeniu – wskazują, co i gdzie można budować.
Poprzednie studium dla gminy Belsk Duży zostało przyjęte w kwietniu 2000 roku. Przez lata zaszły jednak liczne zmiany w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W świetle tych nowelizacji dokument się zdezaktualizował. Konieczne było opracowanie od podstaw nowego. Był to proces długotrwały i dość skomplikowany. Wymagał on m. in. uzyskania niezbędnych uzgodnień z wieloma instytucjami, przeprowadzenia konsultacji i rozpatrzenia uwag. W sumie trwał niespełna 3 lata (radni o przystąpieniu do sporządzenia studium zdecydowali we wrześniu 2016 roku).

Produkcja i domy
Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego studium dotyczą terenów produkcyjnych oraz obszaru zabudowy mieszkaniowej.
Nowe SUiKZP zakłada m. in. wytyczenie nowych terenów produkcyjno-magazynowych przy zakładzie Ferrero (w kierunku południowym i zachodnim od fabryki). Ma to oczywiście ułatwić rozwój firmy.
Zwiększy się również powierzchnia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe obszary na ten cel wyznaczono np. na osiedlu Południe w Belsku Dużym oraz w Odrzywołku (naprzeciwko siedziby Powiatowego Zarządu Dróg).
Na tej samej sesji, na której przyjęli studium, radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Odrzywołek. Chodzi o wspomnianą działkę znajdującą się vis-à-vis bazy Powiatowego Zarządu Dróg.
Po przejściu całej procedury związanej ze sporządzaniem i uchwalaniem MPZP potencjalny inwestor będzie mógł wybudować na nieruchomości domy jednorodzinne.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja