Uczniowie wracają do szkół

Uczniowie wracają do szkół

Wszystkie placówki oświatowe gminy Grójec powróciły do pracy stacjonarnej po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19.

Po wielu miesiącach zdalnej nauki, dyrektorzy musieli przygotować nową wizję szkoły w czasach wciąż panującego koronawirusa. Zanim rozpoczął się rok szkolny odbyły się 3 narady dyrektorów szkół z władzami gminy, ponadto zorganizowano szkolenie i konsultacje z przedstawicielami Sanepidu. Wszystkie działania były nastawione na jak najlepsze przygotowanie placówek na powrót dzieci.

Wyniki ósmoklasistów
Na zakończenie roku szkolnego wszyscy ósmoklasiści otrzymali od burmistrza Dariusza Gwiazdy  pamiątkowe książki autorstwa Remigiusza Matyjasa ukazujące historię Grójca. Do tych, którzy mogli pochwalić się świadectwem z czerwonym paskiem trafiły koszulki z napisem „Jesteś Dumą Gminy Grójec.” Trzech uczniów : Tymoteusz Jóźwik, Sebastian Stański, Paweł Walczuk z najwyższym wynikiem na egzaminie kończącym edukacje w szkole podstawowej otrzymało wartościowe nagrody rzeczowe.

Awanse zawodowe
24, 25 i 26 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbywały się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W związku z tym wraz z końcem wakacji, 31 sierpnia  w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, które otrzymało trzynastu nauczycieli z gminnych placówek oświatowych. To rekordowa liczba przyznanych awansów w jednym roku!

Zmiany kadrowe
Kolejny rok szkolny przyniósł zmiany na stanowiskach kierowniczych w grójeckich placówkach. Nowym dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu został dotychczasowy zastępca dyrektora, Dariusz Fijałkowski, natomiast dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 została Elżbieta Jakubiec. Obydwoje otrzymali powierzenie obowiązków do końca czerwca 2020 roku, na mocy nowelizacji rozporządzenia z 20 marca 2020 roku dotyczącego szczegółowych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W przyszłym roku w tych placówkach odbędą się konkursy wyłaniające dyrektorów. W obecności nauczycieli, burmistrz Dariusz Gwiazda, podziękował dotychczasowym dyrektorom w/w placówek, pani Stanisławie Wandzie Bobrowskiej oraz panu Mariuszowi Wojno, którzy przez wiele lat prężnie działali na rzecz  najmłodszych mieszkańców gminy.

Dodatkowe godziny
Od nowego roku szkolnego we wszystkich szkołach gminy Grójec pojawią się dodatkowe godziny lekcyjne, tzw. godziny organu prowadzącego. Zostaną sfinansowane dodatkowe 3 godziny dla każdej klasy w cyklu nauczania – 2 h drugiego języka obcego (niemiecki bądź rosyjski w zależności od wyboru rodziców) oraz 1 godziny matematyki. W związku z tym drugi język obcy pojawi się już od 6 klasy, a nie jak było do tej pory od siódmej. Natomiast dodatkowa lekcja matematyki zostanie przyznana zgodnie z decyzją dyrektora placówki albo w ósmej albo w siódmej klasie. Jak wynika z informacji uzyskanych w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, taki wybór przedmiotów jest podyktowany wynikami egzaminów – matematyka jest najsłabiej zdawanym przedmiotem, a jest jednocześnie obowiązkowym przedmiotem na maturze oraz problemami uczniów w nauce języka obcego – im później zaczynamy uczyć się języka obcego, tym trudniej następuje przyswajanie słownictwa i fonetyki.
Zwiększenie liczby zajęć lekcyjnych ma służyć przede wszystkim podniesieniu jakości nauczania w szkołach podstawowych, co wpisuje się w realizację polityki oświatowej władz miasta.

Kontynuacja zajęć sportowych
Ponadto kolejny rok szkolny to też kontynuacja programu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich 4, 5 i 6-latków.
Zajęcia te rozpoczęły się na początku roku szkolnego, niestety z powodu Covid – 19 ich realizacja została zawieszona. Już od początków września wszystkie szkoły i przedszkola wracają do kontynuacji zajęć.

Lekcje na  basenie
Już od wielu lat szkoły gminy Grójec są objęte zajęciami basenowymi. Gmina zapewnia i finansuje dowóz, bezpłatny wstęp na pływalnię oraz naukę pływania. W tym roku szkolnym lekcje basenowe będą kontynuowane.

Opieka stomatologiczna oraz wsparcie psychologów, pedagogów i logopedów
Od stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja porozumienia zawartego przez burmistrza z Przychodnią Stomatologiczną Zdrowie. W ramach umowy wszystkie dzieci w wieku szkolnym zostałe objęte leczeniem dentystycznym. W związku z ograniczeniem pracy szkół od 12 marca wizyty w przychodni zostały czasowo wstrzymane, ale już od września rodzice mogą zgodnie z nowym harmonogramem umawiać się na wizyty.
Pod koniec wakacji w magistracie grójeckim została również nawiązana współpraca z SZNOZ w Pniewach dotycząca sfinansowania pomocy psychologów, pedagogów i logopedów dla najmłodszych.   
Już od września dyrektorzy wspólnie z SZNOZ w Pniewach zapewnią wszystkim przedszkolakom i uczniom potrzebne wsparcie psychologiczno-pedagoiczne, właściwie w nieograniczonym zakresie. W przypadku zintensyfikowanych problemów będzie również zapewnione wsparcie lekarzy – specjalistów.

Stop smartfonizacji
Nowy rok szkolny to także kontynuacja gminnej akcji Stop smartfonizacji pod patronatem burmistrza.
Akcja została rozpoczęta już w styczniu 2020 roku, kiedy odbyły się przedstawienia profilaktyczne. Potem od maja prowadzone były zajęcia sportowe na boiskach przyszkolnych, a w czasie wakacji był bezpłatny basen oraz odbyły się półkolonie w mieście, które zostały częściowo sfinansowane ze środków gminnych. Nadrzędnym celem akcji jest oderwanie dzieci od telefonów i komputerów poprzez pokazanie aktywnych metod spędzania czasu w ruchu i na świeżym powietrzu.
Władze gminy we współpracy z dyrektorami  placówek oraz przedsiębiorstwami partnerskimi podejmują szereg działań, aby zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i edukacji najmłodszym mieszkańcom gminy.
Informacja prasowa Urzędu Gminy
i Miasta Grójec

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja