Odsłonięcie tablicy Kwapiszów

Odsłonięcie tablicy Kwapiszów

W czwartek, szóstego września na zieleńcu przy ul. Mogielnickiej odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci zamordowanych 6 września 1944 r. członków rodziny Kwapiszów: Eleonory, Zofii i Józefa.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski, zastępcy burmistrza - Tadeusz Krzyżanowski i Karol Biedrzycki, członkowie rodziny Kwapiszów, mjr. Marian Kołomański - żołnierz AK, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe szkół, uczniowie oraz mieszkańcy.
Na początku uroczystości miało miejsce powitanie przybyłych gości oraz krótkie wprowadzenie przybliżające wydarzenia z września 44 r. Następnie ks. dziekan Zbigniew Suchecki poprowadził modlitwę za ofiary II wojny światowej, wspominając, w sposób szczególny, członków rodziny Kwapiszów.
W dalszej kolejności głos zabrał Janusz Time, wnuk zamordowanej Eleonory, naoczny świadek wydarzeń w gospodarstwie dziadków. Pan Janusz podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami z pamiętnych dni, a także podziękował burmistrzowi Jackowi Stolarskiemu za stworzenie miejsca pamięci zamordowanych członków jego rodziny. Kilka słów do zebranych skierował również burmistrz Stolarski. Odnosząc się do tragicznych wydarzeń, mających miejsce w Grójcu podczas II wojny światowej, burmistrz podkreślił potrzebę ich upamiętnienia.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali: burmistrz Jacek Stolarski oraz wnukowie zamordowanej Eleonory, panowie - Janusz Time i Janusz Kwapisz. Pod tablicą zapalono symboliczny znicz, a następnie przybyłe delegacje oraz goście złożyli kwiaty.
Organizatorem uroczystości był Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Chęć opieki nad miejscem pamięci rodziny Kwapiszów, w imieniu uczniów swojej placówki, zadeklarował dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu, Mariusz Wojno.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja