Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

W poniedziałek, 25 czerwca Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę udzielającą burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwałę przyjęto po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., informacją o stanie mienia gminy Grójec za 2017 r., sprawozdaniem finansowym gminy Grójec za rok 2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku o przedłożonych przez burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Grójec za 2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja