Inwestycje w Gminie Grójec

Inwestycje w Gminie Grójec

Remont ulic na terenie miasta Grójec

Zakończyły się prace przy remoncie ulic: Worowskiej (odcinek długości 150,0 m  i szerokości 6,0 m), Starostokowej (odc. dł. 60,0 m i szer. 5 m), Kozietulskiego (odc. dł. 100,0 m i szer. 7,0 m), ks. Piotra Skargi (odc. Piłsudskiego – Szpitalna o dł. 260,0 m i zmiennej szer. 5,70 - 9,60 m) i Jatkowej (odc. dł. 82,0 m  i zmiennej szer. 5,70 - 6,1 m).
Wykonawcą inwestycji była firma FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k z Warszawy. Umowny koszt zadania to: 639 092,30 zł.

Droga gminna w Mieczysławówce oraz parking w Lesznowoli gotowe
Zakończył się remont drogi gminnej w Mieczysławówce oraz budowa parkingu w Lesznowoli. Zakres zadania obejmował wykonanie: 538 metrowego odcinka drogi wraz z poboczem z kruszywa łamanego (Mieczysławówka) oraz parkingu o powierzchni 1332.50 m2 z poboczem z kruszywa łamanego (Lesznowola).
Roboty prowadziła firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Jej umowny koszt wynosi: 280 888,21 zł.Tłuczniowanie drogi Las Lesznowolski – Duży Dół
Trwają prace przy remoncie drogi gminnej Las Lesznowolski – Duży Dół. Nowo powstały odcinek o długości 1060 m i szerokości 4,20 m zyska nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Ponadto zostanie wykonany przepust rurowy.
Zadanie realizuje firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia. Umowny koszt inwestycji to: 296 793,75. Roboty potrwają do 29 czerwca br.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bokserskiej, Medalowej
Prowadzone są roboty przy budowie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej. Prace są pierwszym etapem do powstania dużej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zdrojowa, Medalowa i Poświętne.
Celem całości inwestycji jest rozdzielenie średnicy kanału DN 800 mm na średnice DN 400 i DN 600 mm, co jest związane z intensywną rozbudową budownictwa mieszkalnego w południowo - wschodniej części  miasta.
Wykonawcą robót jest P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski ze Starego Kobylnika. Umowa opiewa na kwotę 933 895, 43 zł. Termin realizacji zadania to 16 lipca br.Końcowe prace na ul. Wyszyńskiego
Mają się ku końcowi prace przy budowie ul. Wyszyńskiego – łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania powstały: 311 metrowy odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, a wraz z nią sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej oraz obustronny chodnik.
Do wykonania pozostało jeszcze oświetlenie uliczne nowo powstałego odcinka.


Roboty prowadzi firma FAL-BRUK  Sp. z o.o., Sp. k. z Warszawy. Umowna wartość inwestycji wynosi 1 571 940,00 zł brutto. Ostateczny termin zakończenia prac to 31 lipca br.

UGiMPowrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja