Przyjmowanie zgłoszeń na wymianę instalacji grzewczych i starych pieców

Przyjmowanie zgłoszeń na wymianę  instalacji grzewczych i starych pieców

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w dniach od 6 do 20 marca 2018r przyjmuje zgłoszenia na wymianę instalacji grzewczych i starych pieców.

Dofinansowanie do 80% będzie możliwe w niżej wymienionych przypadkach:
– wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w gospodarstwach domowych,
– wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych)
w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.
Gmina Grójec jako Beneficjent będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu dot. redukcji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych.”
Aby gmina Grójec mogła skorzystać z dofinansowania w ramach w/w programu, zobowiązana jest do zbadania zapotrzebowania mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach poprzez dostarczenie deklaracji uczestnictwa w programie.
Rozstrzygnięcie konkursu - październik 2018r.
Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie należy pobrać ze strony: grojecmiasto.pl.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 9 i 10 lub telefonicznie 48 664-30-91 wew. 55 lub 67.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja